söndag, september 15, 2013

Folkpartiets provval till riksdagen


Idag börjar provvalet till FP:s riksdagslista för Stockholms län och stad. Medlemmar kan logga in på mitt.folkpartiet.se och avlägga sin röst. Gå sedan vidare och arbeta för ett bättre Sverige. Vare sig du är medlem eller ej kan du engagera dig via kampanjteam.se eller genom att mejla kampanjteam@olevikdunder.se

Jag ställer upp i provvalet och i FP:s provvalstidning står följande 300 tecken:


Peter Olevik Dunder

Haninge

peter.olevik.dunder@liberal.se

olevikdunder.se
Liv i frihet och var och ens sökande av lycka. Mitt engagemang sträcker sig bortom kommungränsen. Jag verkar för fortsatt Alliansregering och en friare värld. Uppgiften är att bygga en bättre morgondag. Rösta i provvalet och kom med i mitt kampanjteam.se för fler liberala röster i Sveriges riksdag.

Mitt hem är i Handen (Haninge kommun). Lokalt självbestämmande är min vardag och ligger mig varmt om hjärtat. Samtidigt påverkar rikets styrelse oerhört och det är min uppfattning att de erfarenheter jag förvärvat i kommunen och försvaret vore gagnfulla i Sveriges riksdag.

Var och ens sökande av lycka och rätten att själv staka ut sitt liv är helt centralt. Men vi människor är också beroende av varandra. Ensam är inte starkt, ensam är bara ensam, har någon sagt och det tycker jag är talande. Tillsammans bygger vi en bättre framtid, tillsammans kan vi göra Sverige och världen bättre! Kom med och forma en ljusare framtid.

Peter Olevik Dunder (FP)

Etiketter: , , ,

måndag, september 09, 2013

Slutsatser att dra från tiden innan valdagen i Norge

Dagens Nyheter beskriver, som de rubricerar saken, Vag och svag blockpolitik. Norska väljare har det inte lätt, eller har de det ändå? De kan rösta på det parti som de trycker vore bäst för Norge och sedan är det upp till partiets förhandlare att mejsla ut mesta möjliga ur en regeringskoalition.

Det är ännu högst oklart vem eller snarast vilka som Högerpartiet (Moderaternas norska systerparti) kommer bilda koalition med. Däremot är det gott om skilda och var för sig oförenliga ståndpunkter partierna mellan. Det kommer med andra ord bli fråga om kohandel. "Går ni med på ditt så går vi med på datt." All politik fungerar inte så. All politik är kompromisser men hur kompromisserna uppnås skiljer sig åt. Förutsägbarheten för väljaren är minst sagt begränsad. Inte så att svekdebatter är befogade, även om en framtida opposition kanske kommer hävda det, men löftet till väljaren blir aningen mer luddigt i kanten.

Samtidigt ska sägas att vallöftens karaktär också påverkar förhandlingsutrymmet och efterföljande debatt. Vallöften som är visioner ger större utrymme att finna gemensamma vägar framåt. Visioner som inte kopplas med en trovärdig tanke om genomförande blir dock endast populistiska. Jämför gärna med svenska socialdemokraters uttalanden, dessa brukar sakna substans i sin kritik eller sina så kallade alternativ.

Idag kommer lägger norrmännen sina röster i stortingsvalet. Sen kommer så valresultatet och med det utgångsläget för de möjliga regeringskonstallationerna. Själv hoppas jag på ett starkt Venstre (Folkparitets norska systerparti).

Peter Olevik Dunder

Etiketter:

måndag, september 02, 2013

Hyresrätter på Ribby ängar i Västerhaninge

148 nya hyresrätter byggs nu på Ribby ängar invid Västerhaninge centrum. Cirka hälften av bostäderna är avsedda för soldater och sjömän och blockhyrs därför via en stiftelse med koppling till försvaret, övriga lägenheter är för den vanliga hyresmarknaden.


(En två minuters film från idag om hyresrätterna.)

Försvarsmakten är den största arbetsgivaren i Haninge, kommunen själv undantagen, och för två år sedan när avtal tecknades var bedömningen att 300 lägenheter behövdes till Försvarsmaktens anställda. Numera bedömer garnisonen att en fjärdedel för tillfället räcker. Hyresrätterna kommer därmed i än högre utsträckning än vad som ursprungligen kunnat antas att få en blandning av försvarsanställda och personer med andra yrken.

Inflytt i denna etapp (etapp 2) av Ribby ängar påbörjades igår 1 september och kommer att pågå till våren 2014, allt eftersom fler hus färdigställs. Etapp 4 och 5 har samma företag som bygger här option på att köpa för att fortsätta bygga. Etapp 3 däremot är att annat företag och där kommer istället byggas bostäder för äldre, men mer om det i ett annat kommande inlägg.

Peter Olevik Dunder (FP)
stadsbyggnadnämndens ordförande

Etiketter: , , ,