onsdag, januari 26, 2011

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden, med mera

Valresultatet från den 19 september 2010 visade vilka partier som fått Haningebornas förtroende. Jämfört med t ex Danmark eller Finland har Sveriges kommuner gått från samlingsstyre till majoritetsstyre. Dvs det bildas en majoritet och en opposition i kommunfullmäktige ungefär som i riksdagen. Men något skiljer sig en kommun åt.

Vår kommunstyrelse/regering har t ex både majoritet och opposition företrädda. Däremot väljs alla ordföranden i kommunen ur majoriteten medan viceposter kan tillfalla oppositionen.

Därutöver finns ledamöter i kommunstyrelsen som är föredragande för de olika politikområden kommunstyrelsen ansvarar för. Dessa fördragande uttalar sig på samma sätt som kommunstyrelsens ordförande å kommunens vägnar.

Tre av dessa politikområden är kommunens investeringsbudget, lokalförsörjning samt skärgårdsfrågor. För just dessa tre områden ansvarar Folkpartiet, på liknande sätt som Folkpartiet har ordförandeskapen i stadsbyggnadsnämnden och äldrenämnden i kommunen.

Som föredragande i lokalförsörjningsfrågor har jag därför idag skrivit på kommunledningens blogg om hur kommunen arbetar med ersättningslokaler för förskolan Färglådan i Tungelsta.

Bloggandet är ett sätt att beskriva hur det politiskt arbetas med den frågan, en fråga som säkerligen kan intressera då det t ex rapporterats om i P4 radio Stockholm.

Att blogga är mer ett sätt att fördjupa än att bara informera och det ger möjlighet till dialog på ett helt annat sätt än massmedia. Huvudspåret för att nå stora grupper av människor är dock massmedia eller de tjänstemän som arbetar på kommunens förvaltningar. Men bloggandet är ett komplement. Sen finns även möjlighet att träffa mig och andra folkpartister de flesta torsdagar, kl 16-18, i Haninge kulturhus.

Kom förbi och ta en kopp kaffe. Väl mött!

Etiketter: , , , ,

måndag, januari 10, 2011

Mittengruppen istället för Centerliberalerna

Det har skrivits en del om Centerliberalerna, en sammanslagning av Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna. Ungdomsförbundens ordföringar Adam Cwejman och Magnus Andersson fick gå i bräschen med en artikel i Liberal debatt men även andra skrev där, t ex Per Altenberg och Martina Lind. De senare skrev om det utrymme (tomrum) att föra ekonomisk politik som finns i Sverige.

Ingångarna kan vara olika och Niklas Frykman (FP) är glasklar i att syftet för en partisammanslagning också kommer att påverka utfallet.

Är det behovet att samla fler av Sveriges liberaler i ett parti till gemensamt politiskt arbete? Eller att finna gemensamma nämnare som kan leda till något liknande Alliansen? Eller något tredje?

Jag ser hur partigrupperna på det nordiska planer agerar med en för svenska förhållanden spännande uppdelning. Från höger till vänster finns: Konservativa gruppen, Mittengruppen, Socialdemokratiska gruppen samt Vänstersocialistiska gröna gruppen. Här ska sägas att Miljöpartiet i Sverige och Finland tillhör Mittengruppen.

Alliansen har tjänat Sverige väl som Emil Källström (C) gör tydligt men jag anser att det är dags för en ny syn på svensk rikspolitik. Våga ta ut svängarna. Jämför med Finland där Samlingspartiet och Vänsterförbundet kan ingå i samma regering (Lipponen II).

Varför begränsa sig till Centerliberalerna när vi skulle kunna tala om hela Mittengruppen?Inkludera KD och MP så finns ett mittenblock även i svensk politik, inte bara socialdemokrater och de (nya) konservativa. Ja det är trångt i mitten och det är inte något som i dagsläget skulle förbättra den parlamentariska situationen men på sikt finns att vinna på andra konstellationer än de gamla blocken.

Etiketter: ,