lördag, maj 31, 2008

Nyfeodalism?

Propagandan från LO-borgen får sig en törn när det är reportrar vid LO-kongressen, då kommer nämligen sånt här fram:
"LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin hoppades att Mona Sahlin skulle finnas med även på nästa LO-kongress om fyra år, men då som Sveriges statsminister.

Till det ska LO bidra med många fler röster än i förra valet, hoppades hon.

Två frågor vill Wanja Lundby-Wedin göra till de stora valfrågorna nästa gång: synen på människan och tryggheten när livet förändras. Där står LO och partiet enade, mot den borgerliga regeringen."
När LO:s propagandamaskineri agerar fritt från journalister blir det så här istället, länk till Stefan Tornbergs blogg.

Etiketter:

torsdag, maj 29, 2008

Fred på jorden och till människor allt gott

Idag har (Upplands) Väsby levt upp och varit i världens blickfång, med all rätt. Att sträva efter fred och utveckling i Irak är ett gott syfte, ett vällovligt syfte och något som alla borde kunna ställa upp bakom.

Jag skriver borde för som så ofta har kommunister en avvikande världsuppfattning. Irans kommunistiska parti - svenska avdelningen skrev till kommun angående Irak, ett av de riktiga bottennappen när jag idag läste skrivelserna på postlistan. Vänsterns aktion igår var att demonstrera mot USA:s utrikesministers besök. Vad tror de blir bättre om USA inte skulle delta? Tror de att en världskonferens, särskilt den här, om Irak skulle leda till något om inte USA deltog?

Jag är stolt över att den svenska regeringen tog sig an uppgiften och stod värdar för den första International Compact with Iraq - Annual Review Conference. Det är statsmannamässigt, det är att ta ansvar och det är att bidra till en fredligare och bättre värld, om än i det lilla.

Till det yttre blir allting stort när så många sändebud samlas, avspärrade gator och extra poliser. Lite av en udda syn tyckte jag att det var när jag såg vägen utanför centralstationen i Stockholm avspärrad och tom, sen kom polisbilar och svarta bilar i hög fart på väg mot Grand förmodade jag. Själv gick jag ner i tunnelbanan och åkte till söder för att delta i en välgörenhetsfest för skolbarn i Indien. Organisationen som arrangerade det hela hade slagit på stort och vi var många där. En anledning att de gjort en så stor grej av det var att Indien från 2009 inte är ett biståndsland från Sverige. Det har gått så bra för Indien att de nu tagit sig uppåt och det svenska statliga biståndet kan då gå till andra länder som numera bättre behöver det. För att fortsätta att driva sin verksamhet i Indien tog organisationen nu nya grepp och jag tror de lyckades väl med att samla in pengar till stöd för sin verksamhet.

Världen räddas inte bara av internationella politiker och diplomater, men heller inte bara av enskilda biståndsorganisationer. Det är människor som vill gott som på alla nivåer hjälper till med att rädda världen.

DN citerar statsvetarprofessor Jan Hallenberg från Försvarshögskolan:
"Hallenberg tvivlar på att nästa års konferens kan hållas i Irak:

- Men jag utesluter inte det. Säkerhetsläget har förbättrats något. En konferens i Bagdad skulle verkligen vara ett riktigt framsteg.
"
Det vore en fröjd att få fira in 2009 med en visshet om att färre människor lever i ofrihet och förtryck, fattigdom och misär. Jag vill göra mitt både 2008 och framgent för att världen ska bli bättre - för mig blir det i alla mina roller: politiken, försvaret och som privatperson.

Etiketter: , , , ,

måndag, maj 19, 2008

Under ytan

På andra sidan den stora pölen kastas uttjänta tunnelbanevagnar i havet i syfte att skapa något att dyka på samt rev för fiskar. (Länk till DN)

Här hemma i Östersjön bevaras vraken av naturen. Riksantikvarieämbetet har öppnat en tjänst för de som är intresserade av vrak rapporterar DN idag.

Här i Haninge finns vrak att dyka på, bla så nära som utanför Dalarö. Välbevarade 1600-talsvrak! Tyvärr står det att läsa på Statens maritima museers hemsida att vraket utanför Dalarö har utsatts för skadegörelse, plundrats är ett annat ord passande ord och en skam beskriver det hela. Det är stora pengar i antikviteterna som ligger där nere... obevakade...

Uno Svenningssons text:
"Under ytan - Finns stora och små - Under ytan - Finns det skratt och gråt - Det finns mycket där som händer - Som vi inte kan förstå - Men vi hittar alltid svaren - Där i botten av oss själva - Under ytan - ..."

Etiketter: , ,

söndag, maj 18, 2008

Mänskliga rättigheter och anständighet

Det finns många saker offentliga medel inte ska gå till, men så finns det också saker dit offentliga medel skall gå. Jag tycker inte att man behöver gå så långt som att tala om mänskliga rättigheter, det räcker gott och väl som argument att det handlar om anständighet att ge vård även till papperslösa. Jag var med på mynttorget idag och visade mitt stöd. 64 centerpartister har gått ännu längre och skrivit ett öppet brev till sina riksdagsledamöter där de bl.a. skriver
"Vi vet att den lag som nu ska klubbas i första hand handlar om att skriva in det i lag som tidigare stod i ett avtal mellan stat och landsting. Men vi menar att den kommande lagen endast kan vara interimistisk. Det är inte rimligt att permanenta en lag som tvingar vårdpersonal att antingen arbeta i en rättslig och ekonomisk gråzon eller bryta mot läkaretiken."
Statsrådet Nyamko Sabuni påtalade igår vid Liberala dagen det centerpartisterna skriver i den första citerade meningen ovan. Sabuni sa också ungefär samma sak som nedanstående citat från centerpartisternas brev:
"Vi tar inte i detta sammanhang ställning till de papperslösas rätt att stanna i Sverige. För oss handlar frågan enbart om humanitet. Centerpartiet är och ska vara ett humant parti.
Den lag som nu ska klubbas måste vara tillfällig. Vi förutsätter att Centerpartiets folkvalda representanter i Sveriges riksdag kräver att den utredning som nu tillsätts tar sin utgångspunkt i alla sjuka människors rätt till offentligt finansierad vård och alla läkares skyldighet att främja hälsa och rädda liv."
En annan MR-fråga är den SR tar upp i veckan angående Funktionshindrades situation.
"Målet med Välviljans apartheid är att lyfta fram viktiga samhällsfrågor för en stor grupp människor, som sällan syns eller hörs i media. De gånger människor med funktionsnedsättningar är med i tidningar, TV och radio får de oftast tala om sitt funktionshinder. Men det är ju inte funktionshindret i sig som är intressant, det är erfarenheterna och perspektiven som är en viktig del i samtalet om hur vårt samhälle ska se ut.
Katarina Hahr, publicistisk projektledare
valviljan@sr.se"
Just nu pågår i länets kommuner ett arbete för att samtliga busshållplatser ska tillgänglighetsanpassas. En frihetsrevolution för funktionshindrade, i och med det arbetet kommer de att kunna ta vilken linje som helst i kollektivtrafiken. I dagsläget finns det platser som är begränsade ur tillgänglighetssynpunkt så att färdtjänst behöver beställas med alla inskränkningar det innebär. Små steg i rätt riktning tas nu och ett antal år framåt, kanske kan vi gå om Barcelona i tillgänglighet.

Etiketter: , ,

lördag, maj 17, 2008

Berit Ås

Första gången jag kom i kontakt med Berit Ås var inför att jag skulle agera jämställdhetsmätare vid Vi ungas riksstämma sommaren 2007. Berit är en mycket duktig talare och det är ett nöje att lyssna till henne, där har Peter Eriksson m.fl. sin överman.

Oaktat allt vad politik heter så tycker jag att Berit Ås och Erik Ullenhag har ett likartat sätt att tala, båda är mycket duktiga på att hålla levande föredrag om än att jag måste tillstå att Erik är snäppet bättre på att hålla en röd tråd i ett stycke.

Såg igår 80 minuter Berit Ås från Utrikespolitiska föreningen i Uppsala via svt.se
http://svt.se/play?a=1086245
SVT beskriver programmet så här: "Berit Ås om härskartekniker: Förbannad är jag ganska ofta! Föredrag i Uppsala av kvinnan som definerade de manliga härskarteknikerna, Berit Ås, f.d partiledare för Sosialistisk Venstreparti och grundare av Kvinnor för fred. Ett tal om fredsarbete, kvinnlig politisk organisering och härskartekniker"

Smaklig spis!

Etiketter: , ,

fredag, maj 16, 2008

Bortom retorik

Varför jag är för NATO. Jag kan se både för och nackdelar med NATO men til syvende og sidst är jag för NATO-medlemskap därför att det kan rädda livet på svenskar i utlandstjänst. Sen kan diskuteras frågor om politiskt inflytande är bättre än att vara utestängd, om det är bra att försvarsindustrin kan konkurrera på mer liknande villkor, etcetera. Men att det kan rädda liv är odiskutabelt. Nästa steg blir att värdera människoliv mot retorik där det senare tråkigt nog väger tyngre i den svenska debatten för stunden.

Ny teknik skriver idag om nytt aktivt pansar på svenska stridsfordon. Det här är teknikutveckling som även det kommer kunna rädda livet på svenska i utlandstjänst. I dagens debattläge i Sverige så talas det om att flytta pengar från "dyra" försvarprojekt till verksamhet, men frågan är inte så enkelt avklarad som i debatten.

På tal om annan säkerhet så noterar jag att de nordiska riksbankerna går in och stöttar Island med 500 miljoner euro! Den islänska inflationen har varit helt galen med nordiska mått mätt vilket jag fick glasklart för mig vid Föreningarna Nordens ungdomsförbunds årsmöte i Köpenhamn i april. Det berördes även på Analys Norden i april:

"Krone, euro og franc
Islands situation er vanskelig for tiden, og mange synes at være nået til
den opfattelse, at landets stilling aldrig vil blive stabil, så længe vi holder
fast i en af verdens mindste valutaer. Nogle siger, at der ikke findes anden
løsning end at gå ind i EU og indføre euroen. Der findes endda dem, der mener,
at Island skal indføre euroen ensidigt, uden medlemskab af EU, og som ikke
lytter til de ofte gentagne grunde til, at dette overhovedet ikke er muligt.
Andre vil ikke se noget til euroen, men fremsætter alle mulige andre forslag,
f.eks. at islændingene kunne indføre schweizerfranc. Den er garanteret god og
solid. Og atter andre skuer med håbefulde øjne mod den norske krone eller
dollaren."

Island ligger så till att de inte bara är i behov av utländsk valuta utan kanske till och med borde ersätta den egna valuta med något mer stabilt. Det är bortom retorik, det är realpolitik och det gagnar den enskilde islänning. Inte bara de som bor på Island utan även de isländska studenter i utlandet vars studielån på kort tid urholkats alternativt studieskuld på kort tid växt lavinartat, beroende på vilken lånelösning de valt. Från den lilla människan till den stora staten, alla påverkas.

Inför EURO och gå med i NATO, det vore bra Sverige och därför jag verkar för det politiskt.

Etiketter: ,

torsdag, maj 15, 2008

29 år och 1 dag senare

Det rycker lite mungipan när man ser det här reportaget från rapport 14 maj 1979. Tragikomiskt att debatten i Sverige så lätt kan hamna i följande: Utvecklingen rationaliserar arbetet vilket gör några tillfälligt arbetslösa, beskatta utvecklingen så att den hejdas!

Såg klippet via Hanna Hallins blogg, där tipsas även om helgens LSU konferens i Örebro "Climate Change - Youth Perspectives on Peace, Security and Democracy". Från Föreningen Nordens ungdomsförbund FNUF åker Haninges egen Anni Häggström till konferensen. Anni har tidigare varit med i arrangemanget av Globsol på Hanaholmen utanför Helsingfors så hon ytterligt lämplig som FNUF ögon, öron och röst.

Etiketter: ,

Livslångt lärande

- Ibland skulle man vara student, tänkte jag när jag läste att högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg debatterar högskolepolitik med SFS ordförande i dag kl 1330-1430 i Allhuset på universitetet.

Ibland ska man vara student. Kanske inte för att gå och lyssna på debatter men väl för att ett livslångt lärande är till gagn för både en själv och samhället. Dock måste man inte ta tjänstledigt från jobbet, bli heltidsstudent och hänga på kåren. Det finns studiecirklar att gå genom studieförbund, kvälls- och distanskurser att läsa vid högskolorna och sist men inte minst så kan man ta en bok och förkovra sig på egen hand.

För egen del blir det mest av det sistnämnda samtidigt som jag också fortsätter att hålla kontakten med Liberala studenter. Lästips: Liberala studenters rapport Kåren efter obligatoriet.

Etiketter: ,

onsdag, maj 14, 2008

Nu får det vara nog

Rosa bandet m.fl. får konkurrens av M90-bandet från gruppen "Nu får det vara nog".
Stöd bröstcancerforskning, yttrandefrihet på internet, riktig solidaritet eller något annat genom att bära ett band på rockslaget eller i hörnet av din blogg. Det senaste jag sett är M90-bandet där någon/några har startat en sida "Nu får det vara nog" och propagerar för försvaret.

Ett annat aktuellt område där "Nu får det vara nog" gjort sig bra är mot (s) lilla storm av utspel:
#KU-anmälningar stup i ett från det röda laget. Get a life, eller rättare sagt, skaffa en politik så att ni har något alternativ att erbjuda. Nu är det mest bara gnäll vilket är extremt trist.
#Diktat, först inför Kinaresan och nu angående EU. Sahlin lämnade namnunderskrifterna på svenska ambassaden när hon som statsråd besökte Kina, men hade ändå mage att "kräva" att Reinfeldt skulle säga och göra ditten och datten. Facit blev att Reinfeldt genomförde mycket mer än "krävt" och gjorde mycket bra ifrån sig. Angående EU citerar SvD:

"- Jag hoppas på bra och konstruktiva samtal, säger hon inför samtalen med statsministern.

Men när det gäller effekterna av Lavaldomen kräver hon att Reinfeldt reagerar redan vid EU-toppmöte i juni. Hon vill att Reinfeldt ska ta upp frågan hur, inte om, Europa ska ändra på utstationeringsdirektivet.

- Det måste Reinfeldt göra redan nu, säger Sahlin."

Lavaldomen som klargjorde att facket Byggnads gjorde fel när de tvingade hem letter som arbetade åt ett lettiskt företag till svenska löner i Sverige. På 1 maj talade (s) för frihandel, vilket är bra - jag är glad att de fortsätter att vara för frihandel. Tyvärr låtsas (s) som att fri rörlighet är dåligt, när fri rörlighet i själva verket är mycket bra. Här är vi liberaler tydliga: Frihandel och fri rörlighet! Bort med hinder och blockader och släpp fram människor att skapa välfärd i fred och frihet.

Folkpartiet är för välfärd, för Allians för Sverige och för försvarsallians. Nu får det vara nog, fram med korten på bordet - vad är ni för?

Etiketter: , ,

måndag, maj 12, 2008

Enskilda avlopp är inte per definition dåligt

Kommunalt avlopp i Haninge är bra kan jag med stöd uttala mig och säga efter två mycket informativa studiebesök i VA-verksamheten i kommunen de senaste veckorna.

Det finns miljöriktiga lösningar för enskilda avlopp, samtidigt är dåliga lösningar farliga för både miljö och hälsa. Dåliga lösningar tas upp i dagens SvD där det skrivs:
"Orenat avlopp rinner ut i havet
Publicerad: 12 maj 2008, 07.05. Senast ändrad: 12 maj 2008, 08.31
Enskilda avlopp är den största föroreningsboven i Stockholms skärgård."
"Staffan Olsson, miljöchef i Värmdö kommun.
Han har svårt att väga vad som är värst, förstörd havsmiljö eller förgiftat grundvatten. Men hälsoriskerna för människor med privata brunnar är ändå allvarligast."

Samtidigt gick Haninge idag ut och berättade om vår storsatsning på vatten och avlopp i budgeten. (Länk till pressmeddelandet).

Etiketter:

söndag, maj 11, 2008

Bussar är också kollektivtrafik

"Varför är det nästan bara blå bussar på Östermalm??" skickade en vän till mig i sms för någon vecka sedan. Frågan har humor och jag log när jag läste den. På samma tema men på ett allvarligare plan så pekar frågan ut var kollektivtrafiken nyttjas så till den grad att gummihjul tas in för att komplettera järnhjul i stomnätet.

Stockholmspolitikerna sträcker ut händer till varandra och kanske kan de ena sig gentemot rikspolitiken. Nordin tar upp PPP/OPS-lösningar vilket är en tydlig markering mot regeringen, jmfr Per Ankarsjö för en förklaring. Det vore mycket bra om stadshusfolket kunde gå hand i hand. Nästa steg vore att markera att allt inte handlar om att ta sig innanför tullarna eller runt stadskärnan, utan att tvärförbindelser längre ut också påverkar innerstaden.
Nordin har visar en del av det: "En avgiftsbeläggning av Essingeleden ser jag som helt orimlig. Uppgiften att styra trafiken får inte underordnas möjligheten att med hjälp av avgifter finansiera ny infrastruktur. När nya kommunikationsvägar byggs underlättas människors resande och pendling samtidigt som trafiken flyter bättre. De vinster som uppstår då gynnar inte bara den ekonomiska tillväxten utan även miljön och välståndet i vår region. Jag tror det är nödvändigt att pröva olika lösningar för att nå dit."

Nordin fortsätter: "För att kunna utveckla Arlanda behövs Bromma och bättre kollektivtrafik till Arlanda. Bägge dessa frågor har de borgerliga majoriteterna i landstinget och Stadshuset löst och flygfarten kan alltså utvecklas i vår region. Samma ansvar har tagits för sjöfarten. Genom beslutet att bygga en ny hamn i Norvik skapas förutsättningar för att utveckla miljövänliga transporter med hög kapacitet i Stockholm."

Jämtin flörtar lite med de gröna: "Carin Jämtin svarar snabbt "Att Citybanan blir klar" på frågan om vad den viktigaste infrastrukturella Stockholmsfrågan är. Hon vill också satsa på fler vägar, men inte som ett uppmuntrande till fler bilar."
Då kan vi glädjas åt riksplanet istället: Vid torsdagens regeringssammanträde beslöts att 30 miljoner kronor från överskottet från trängselskatten ska gå till Södertörnsleden.

Förbättrad kommunikation i öst-västlig riktning för allt på gummihjul ökar välståndet samtidigt som trycket inåt City kan minska något, vilket med minskade köer även det är en välståndsvinst.

Etiketter: , ,

lördag, maj 10, 2008

Nyhetstorka?

Nej långt därifrån, jag har massor att berätta om. Men härom dagen undrade jag verkligen om de hade nyhetstorka på DNdebatt. En gammal s-pamp på reträttpost i riksdagen? Peter Hultqvist ägnade sitt utrymme på DNdebatt åt att misstänkliggöra statsminister Fredik Reinfeldt inför fredagens KU. Lågt? Kanske.

På tal om de röda laget. Paris '68 har det skrivits om den senaste tiden, det märkliga är att det efter 40 år fortfarande finns de som tror på socialism. För stunden säger de röda inte så mycket om den egna politiken. Lars Persson (fp) i Sundsvall skrev mycket träffande:
"Ett exempel på besvikelsen över Sahlins oförmåga att presentera intressant politik var den diskussion som fördes i Studio 1 i slutet av veckan, där Peter Akinder, politisk redaktör på s-märkta Östra Småland, analyserade partiets vårproposition som en ljummen och avlsagen lättöl som går att tvinga i sig, men som inte smakar gott... Det är klart att ett sådant parti inte drar några massor av människor."
Nej, de drar inte folk, men för stunden lever de med ett så kallat "försprång i opinionsmätningarna". Närmare EP-valet 09 och riksdagsvalet 2010 kommer de dock behöva berätta om sin egen politik och då faller de förmodligen igen, för vem vill tillbaka till betonghäckarnas korrumperade och självdöende politik?

Etiketter: ,

torsdag, maj 01, 2008

Går vi en ny upplysningstid till mötes?

Frihet och solidaritet var paroller i dagens demonstrationståg. Jag tycker att det är härligt att tusentals människor samlas för att visa sitt stöd för frihet och solidaritet.

Man skulle kunnat tro att det var folkpartister som utgjorde demonstranter eftersom vår ideologi Liberalismen bygger på tre pelare: Andlig frihet, materiell frihet och solidaritet. Nu var det i huvudsak de något längre till vänster som försökte sig på att demonstrera för frihet och cuf som demonstrerade för solidaritet, även om liberala ungdomsförbundet i Jönköping tågade med cuf.

Till och med moderat skolungdom passade på att vara ute med blå ballonger, toblerone och plakat för att göra sin röst hörd. Att använda toblerone tycker jag är lite lågt. Det räcker med att lyssna till det Mona och kompani vill göra framgent för att förstå vilka förluster det skulle innebära för Sverige. Att de varit ansvarslösa på flera punkter tidigare både på personliga plan och samhällsekonomiskt är inte lika illa som att de vill grusa maskineriet och försämra vår gemensamma framtid. Deras partsintressen blir dessutom gång på gång mycket tydligt, ett exempel här nedan:
"Strejker bland offentliganställda och första maj brukar inte vara en lycklig kombination för socialdemokraterna. Men det beror på att partiet oftast sitter vid makten.

Den situationen inträffade senast för fem år sedan, när Kommunal gick ut i en omfattande strejk under parollen "Vi tar fajten". Dåvarande statsministern och partiledaren Göran Persson växlade under våren 2003 mellan vagt stöd och varningar för att Kommunals krav skulle leda till en skadlig lönespiral. Resultatet blev till sist också ett ganska klent utfall av konflikten.

Men i opposition förra våren var Mona Sahlins stöd för Kommunal alltså ett helt annat. Resultat 2007 blev också med Kommunals egna ord "ett av arbetsmarknadens bästa avtal".

Det finns flera möjliga förklaringar till att socialdemokraterna håller större distans till sjuksköterskorna.

* Vårdförbundet är ett TCO-förbund och saknar därmed LO-förbundets Kommunals organisatoriska koppling till partiet.

* Alla löner är relativa och om Vårdförbundets får igenom sina lönekrav blir Kommunals framgång i fjol relativt sett mindre. Om Kommunal vill kompensera sig kan det skärpa konflikten med "manliga" LO-förbund som IF Metall.

* Vårdförbundets ordförande valde att tala på vänsterpartiets första majmanifestation i Stockholm." (SvD: Det är skillnad på kvinnor och kvinnor)

En ny upplysningstid har kanske kommit till Sverige när till och med dem vi i dag benämner vänster säger sig demonstrera för frihet. På andra håll i världen råder fortfarande ett mörker; bilderna nedan är från Kiev och St Petersburg.

Etiketter: , , , ,