torsdag, september 25, 2014

Felix Dzerzjinskij hyllas åter och vad värre är så är det inte nytt för 2014

Det finns knappt ord för att beskriva hur sjukt det här är. Felix Dzerzjinskij hyllas åter, se DN.

Vidrigt, är vad det är! Putin har alltså 2014 låtit Dzerzjinskij åter bli namn på en rysk polisär elitenhet.

Bort med varje tendens till diktatursträvan, så gick Folkpartiet till val 1936 - 10 år efter Dzerzjinskijs död. Då som nu behövs liberaler för att kämpa mot extrema nationalister, nationalsocialister och socialister.

Det här är inte nytt för 2014. Kampen för demokratin och mot diktaturens förkämpar är ständigt pågående. Utvecklingen i Putins Ryssland har dock gått i fel riktning länge. Redan 2005 återkom en byst av Dzerzjinskij i Moskvapolisens högkvarter.

Etiketter: ,

lördag, september 20, 2014

Budgetregler och budgethantering

En pragmatisk lösning - anta alliansens budget! Jag tror det i stort är vad som också bör ske i kommuner som Haninge, oavsett majoritet. 


Här i kommunen antar vi budgeten redan på sommaren och skapar de långsiktiga förutsättningarna för nämndernas budgetarbeten inför kommande år. Skulle det kastas om efter ett val så är risken uppenbar att det blir ett rundhänt hanterade av skattemedel. En mandatperiod är lång och det kommer fler budgetar. Dessutom går det att förbereda tilläggsärenden under året, om det skulle vara nödvändigt.


Märkligt nog ska statsbudgeten läggas kort efter riksdagsvalet och även om det inte är samma press i kommunerna så riskerar resultatet att bli detsamma - slöseri.

Etiketter: , ,

fredag, september 12, 2014

Mer byggande i Haninge

Videon visar på 50 sekunder en del om byggande i vår expansiva kommun. Byggandet i Haninge har ökat de senaste åren och allt talar för att den utvecklingen kommer hålla i sig och vi får se än mer byggande här kommande år.

Etiketter: , ,

Krisledningsnämnd och krisledning större än kommuner

Landshövdingar har onekligen en roll att spela ännu. Erfarna generaldirektörer som Ingemar Skogö med goda rådgivare utgör det svenska civila försvarets främsta företrädare. De har befogenheterna (och här visar det sig även sinnesnärvaron) att agera för att t ex ta över en räddningsinsats som Storbranden 2014. Tack och lov för länsstyrelser så att statlig och annan offentlig verksamhet kan samordnas regionalt.

Lokalt i kommunerna har vi krisledningsnämnder. Jag har varit både vice ordförande och ersättare i Haninges krisledningsnämnd och tänkte skriva några rader här kring kommunal krishantering (utöver mediakriser).

En gång per år samlas krisledningsnämndens ledamöter och ersättare i Haninge. Totalt 6 politiker. Vi samlas för att höra på dragningar om krisledningsfunktionen. Vad jag förstår har aldrig en större svensk kommun (Haninge är 25:e störst i Sverige) kallat in en krisledningsnämnd skarpt. Allt verkar gå att lösa i linjeorganisationen utan överrock.

Vad är då en krisledningsnämnd? Jo den har befogenhet att fatta beslut om i stort sett allt. Den kan gå in och samordna mellan förvaltningar som annars lyder under olika nämnder, den kan omprioritera kommunens resurser och besitter således en enorm makt. Mer än vad en kommunstyrelseordförande eller olika nämndordförande kan fatta beslut om med ordförandebeslut.

Men, frågan är hur mycket krisledning en kommun kan klara på den nivån. Vissa kommuner kanske har gott om officerare eller på annat sätt väl lämpade personer bland sina politiker, för andra är det lika skralt som till vardags. 

Krisledningsfunktionen övas inte och kommer därför heller inte att vara övad den dag det skulle krävas att en större svensk kommun kallar in den. Verktyget finns men hantverkaren har aldrig tränats på att jobba med det.

Det kostar att hålla med funktioner som dessa om de ska vara övade så att de effektivt kan användas. Missförstå mig rätt här, det kommer finnas behov av en formell nämnd som har den här makten kommunalt men för att hantera större kriser behövs något annat. Jag tycker att landshövdingens agerande i Västmanland är ett lysande positivt exempel. På länsnivå eller storregionnivå som militärregioner (Sverige har 4) kan frågor som dessa också övas till en rimligare kostnad. Inte så att länsstyrelsen gjorde alla rätt vid storbranden. Utredningar får visa vad som gjorts och inte och vad som borde gjorts och inte. Oavsett vad som gjorts rätt eller ej så var att ta in en erfaren övad ledare rätt. Och kan det upprättas och övas krisledning på ett antal platser i Sverige så står vi bättre rustade för civilförsvar än idag. 290 kommuner kommer inte kunna leverera detta. Staten däremot kan och bör dock göra det, gärna på länsnivå men åtminstone på militärregionnivå.

Peter Olevik Dunder (FP)

Etiketter: , , ,