måndag, november 17, 2008

Oppositionen debatterar internt

Tobias Lindberg, på bild, beskriver den socialistiska verkligheten.
Robert Noord (s) påpekar att (rs) far med osanning. Mehmet Coksürer
(v) tar upp att även (v) är för kunskapskontroller.

I Haninge finns en bred enighet om att kunskapskontroller ska användas
och det visar att det ger mycket goda resultat. Bara (rs) är emot att
barn får med sig mer kunskap och tidigt uppmärksammas får stöd och
hjälp, alla sju etablerade partier i Haninge är överens om det som i
riksdebatten drivs av fp. Fler och fler partier hakar på, senast (c)
vilket de fått kritik (sic!) för i bl.a. Expressen enligt Anders
Flankings blog.

Debatt kring bostadsförsörjning i Haninge

Kommunalråd Tommy Lundin (fp) i talarstolen. Beskriver tydligt
riktlinjerna som är majoritetens förslag, tydligt blir dessutom
tomheten och splittringen hos oppositionen som inte har några egna
förslag annat än att de vill avslå riktlinjerna.

söndag, november 09, 2008

Ljusglimtar i den mulna vädret

Susade igår morse ombord ett X2000-tåg genom ett gråmulet sydsverige på väg mot Helsingborg. Nu sitter jag på ett likadant tåg men reser denna gång i motsatt riktning.

Tåg är ett effektivt, trevligt och klimatsmart färdsätt. Halva resan sker tack vare den klimatsmarta kärnkraften, hälften tack vare andra elkraftkällor skulle man kunna sammafatta det hela med.

Det sprack upp i molntäcket över Helsingborg under lördagen men det klingar ändå falskt med "Vad ska in? Sol och vind! Vad ska väck Barsebäck!" Vi fick visserligen lite solglimtar och blåst och regnar har det också gjort, men att stänga kärnkraft i Sverige och därmed öka användningen av kolkraft i Danmark/Polen/Tyskland för att förse Sverige och Europa med el är helt upp åt väggarna världsfrånvänt.

Föreningen Norden är anledningen att jag varit i Helsingborg och förutom att lyssna till ett glimrande kulturprogram med nordiska författare på stadsteatern vilket var fantastiskt underhållande så ägnades huvuddelen av helgen åt att samtala, bl.a. kring klimatfrågor vilket är stort i Nordenrörelsen. Snart lanseras två moduler för studiecirklar inför COP15, det är Föreningen Norden som tillsammans med bl.a. Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram modulerna. Ta chansen och lär dig mer i studiecirkelform, det kommer inte bara vanliga cirklar utan även e-cirklar som erbjuds, verkligen något jag kan rekommendera för att bredda allmänbildningen inför COP15 om ett år.

Föreningen Norden är en ljusglimt i svenkt kulturliv och förhoppningsvis även mer i svensk debatt. Vanligen sker arbetet genom att verka utan att synas, eftersom föreningen har så goda kontakter i hela Norden. Nu med klimatarbetet kan föreningen även synas genom att vi för första gången blir verkligt synliga på nätet med en gedigen ämnesspecifik hemsida som snart lanseras och därmed tillgängliga för en betydligt bredare allmänhet.

Andra ljusglimat är bl.a. en liten notis i Svenskan i lördags, det rör äldreomsorgen och att nya yrkeskrav för personalen ska tas fram. Haninge har redan genomfört ett gediget kvalitetsarbete och det är troligen en av anledningarna till att Haninge identifierats ha Sveriges bästa äldreomsorg. Folkpartiets krav på kvalitetskontroller är en god och högst framkomlig väg i både skolsammanhang som i äldresammanhang, mer av den varan! Jag ställer mig dock inte odelat positiv till äldreomsorgsministernas förslag om en ny yrkeskategori som ersätter undersköterskor och vårdbiträden, kvalitetssäkra istället varje yrkeskategori och återupprätta undersköterskornas ställning som fått stå tillbaka till förmån för sjuksköterskorna.

Etiketter: , , , ,

onsdag, november 05, 2008

Världen efter Bush

Jag tycker att det ska bli spännande att se fortsättningen på hur Obama mottas i världen. Första dygnet efter omröstningen har som sig bör varit en dans på rosor, och nu finns på alla möjliga sätt gott om manöverutrymme att göra förändringar från valprogrammet. En två år lång valkampanj som visserligen förändrats över tid, men nu ska löften omsättas i politik och det i ett annat världsläge än på länge. Jag hoppas vi får se mer av frihandel och kanske inte så tung beskattning i USA, som ändå är en stor motor i världsekonomin.

Jag hyser stort hopp till att mellanöstern kan få en annan utveckling, inte främst pga Obamas politik utan pga att hur media och människor framställer respektive tror på en förändring. Tro kan försätta berg och det behövs extraordinära händelser, som en svart president, när det är helga berg som i mellanöstern.

Jag hoppas även att USA sluter upp bakom EU vid COP-14 och COP-15 och förmår bidra till att skapa ett mer hållbart klimat. EU är den största miljörörelsen i världen och omfattar 1/13 av jordens befolkning - vi påverkar mycket både avseende utsläpp, utsläppsminskning, ny teknik och kapital - men det är genom att få med oss övriga 12/13 som vi får till stånd en varaktig förändring, där behöver vi USA. Ambassadören i Stockholm har visat att Bush-folk kan leda utvecklingen och det vore mycket bra om Obama ägnade en del av sin tid till årsskiftet med att sända signaler i den riktningen.

Slutligen så finner det mycket hoppingivande att "negative campaining" inte dominerat. Eftersom amerikanska modeller studerats av flera politiska läger i Sverige så hoppas jag att vi även får se en positiv valrörelse i Sverige både 2009 och 2010. Seger för Alliansen!

Etiketter: , , ,