måndag, maj 14, 2012

Strindberg 1912-2012

Hotellbryggan, Dalarö (2011)
14 maj 2012 är det 100 år sedan August Strindberg avled. Det uppmärksammas något av kulturen i Haninge i år men varje sommar, jubileumsår eller ej, finns Kymmendö i Haninge att besöka. Själv var jag där två gånger i somras och det blir säkert ett strandhugg även i år. Kanske också en av Strindbergs romaner får medfölja. För skärgård i all ära men som sjöofficer krävs det lilla extra för att skärgård ska innebära annat än en dag på jobbet - därav medföljande läsning (i romanform) vilket signalerar ledighet.

Hemsöborna blir det inte, Kymmendö till trots, men något annat bland det digra urvalet av romaner Strindberg skrev. Det blir till att upptäcka något för mig okänt, bortom röda rum.

Förra sommaren var det en annan skärgårds- och arbetarförfattare som drog till sig min uppmärksamhet, Erik Eriksson. Hans böcker slukades fyra i en följd ifrån sittbrunnen soliga dagar och inombords regniga. Vad denna sommar har att bjuda på i bokväg, väder och vind visar sig snart nog. Båten är åtminstone i vattnet och här en skärgårdsbild från tidig höst 2011 som ger en försmak av hur lång säsongen kan vara.

Etiketter: ,

tisdag, maj 01, 2012

Individualisera helgdagarna

Folkpartiet Liberalernas landsmöte 2011 beslöt bifalla motion C22 Individualisera helgdagarna. Partiets linje i frågan om helgdagar är därmed motionens att-sats:

att Folkpartiet ska verka för att lagen om allmänna helgdagar ändras till att innehålla större möjlighet till fria och individuella val och mindre av lagstiftaren fastslagna dagar av religiös, politisk eller nationell karaktär.

Motivtexten till motionen författade jag kort: Högtider och helger bryter vardagens sysslor. De fyller ett viktigt syfte, har en naturlig och fullt berättigad plats i vårt samhälle både historiskt, nu och i framtiden. Att dagarna ligger där de gör har historiska skäl vilket bör öppna upp för att de kan omprövas i ett mångkulturellt samhälle och i en globaliserad värld. Det kan ge ökad frihet för individen och konkurrensfördelar för oss som land. Friare möjligheter att själv anpassa vardag som helg till den enskilda invididens övertygelser, önskemål och livsval ställs emot samhällsnormer om när ledighet ska tas ut. Självfallet bör dialog ske mellan arbetstagare och arbetsgivare på samma sätt som semester eller annan ledighet planeras.

Etiketter: , ,