torsdag, februari 19, 2015

Utbilda svenskar vid Sveaborg

I tisdags kväll (2015-02-17) presenterades en gemensam slutrapport om fördjupat försvarssamarbete från de finska och svenska försvarsmakterna. Rapporten är förankrad politiskt i både Finland och Sverige.

Jag har tidigare skrivit (2013-02-07) om att den Nordens länderna måste våga lägga ner egna verksamheter om de ska uppnå mer effekt för avsatta medel.

Det kan vara kontroversiellt. Gärna att något samlokaliseras, men inte gärna att det är det egna landets verksamhet som då läggs ner. Här måste det bli ändring! Någonstans när jag ett hopp om att allvaret i dagens situation ska kunna avspeglas i ökade anslag för något år. Ändå kommer rationaliseringar behöva göras. Gör det då på fredsverksamheten.

Gemensam försvarshögskola har dryftats och gemensamma inköp görs, om än med varierande framgång. Grundutbildning av officerare däremot har mig veterligen inte varit på tapeten att slå samman länderna emellan.

Mitt förslag är enkelt. Svenska sjöofficerare utbildas idag vid Karlberg, Karlskrona och Kalmar. Låt dessa göra sin utbildning på Sveaborg tillsammans med finska kollegor istället.

Sverige och Finland ska arbeta mer tillsammans. Vad bättre då än att rationalisera officersutbildning och samtidigt knyta personliga vänskapsband för livet mellan finska och svenska marinofficerare.

Fram för nordiskt samarbete. Fram för finsk-svenskt samarbete och fram för att utbilda svenskar vid Sveaborg!

Etiketter: , ,