tisdag, november 26, 2013

Skatter och offentliga verksamheter är en debatt som behöver nyanseras


Martin Ådahl chefsekonom på Centerpartiet skriver idag ett öppet brev till tidningen Resumés chefredaktör Claes de Faire, se länk

Bra! de Faires krönika läste jag när den kom och jag tänkte i mitt stilla sinne att det var oerhört ogenomtänkt för att vara en tidning som Resumé som försöker spegla reklam, media och marknadskommunikation.

Ådahls brev har så klart mötts av sedvanlig kritik från bloggen Alliansfritt. Den bloggen kan ha ett visst underhållningsvärde till och från, men det de Faire och Ådahl tar upp förtjänar annat än Pravda-texter.

Sverige har bland de högsta skatterna i världen, det skapar både möjligheter och problem. JSA-1-5 har stor effekt för låg- och medelinkomsttagare. Lägg därtill Sveriges sammanpressade lönestrukturer så finns behov att också se över brytpunkter uppåt i skattesystemet. Incitament påverkar och det gör skattefrågor till mer än nollsummespel, på nationell nivå. Lokalt med skatteutjämning har sådant mindre effekt.

Ser jag till den egna kommunen, Haninge, så har skatteintäkterna ökat långt mer än inflationen - samtidigt som skatten också sänkts (om än marginellt från 20:08 till 19:78 per 100:00 kr, betänkt dock vid ev jfr att Sthlm har landets högsta landstingsskatt). Och tillskotten från staten har ökat till kommunerna.

Det som är intressant är därför inte inflationen utan löneökningar och andra ev index som påverkar kommunens utgifter, samt ökat antal barn i skola eller äldre med behov av omsorg.

Haninge kommuns anställda har liksom övriga arbetsmarknaden kunnat glädjas åt reallöneökningar. Kommunanställda har förutom reallöneökningar även JSA att glädjas över. Det om privatekonomin. På arbetsplatserna behöver verksamheten gå ihop och även att det går att effektivisera så krävs också ökade ekonomiska ramar. Vi klarar bägge. Därmed inte sagt att allt är skimrande, det finns massor att göra. Det måste politiker på hela färgskalan förhålla sig till för att konstruktivt kunna bidra.  Etiketter: , ,

måndag, november 11, 2013

Mer spår, nya stationer och fler bostäder i länet

Regeringen presenterar idag på DN Debatt utbyggnad av tunnelbanan, den största på årtionden! Dagens Nyheters Viktor Barth-Kron recenserar: "Vad som inte finns med i planen är förstås lika intressant som vad som faktiskt är där. När förhandlingen inleddes lyfte regeringen särskilt upp möjligheten att dra Nackalinjen i samma tunnelbygge under Saltsjön som en Österled för bilar mellan Nacka och Värtan. [...] Det alternativet är inte längre med på kartan. Om det betyder dödsstöten för Österleden, ett projekt som diskuterats i olika former sedan kungarna hette Oscar, återstår att se."

För Haninge och Södertörn kommer det glädjande beskedet att den dubbla beskattningen av oss söder om det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet uteblir. Andra trängselskatter påförs och avgiftsnivåerna justeras upp. Det är en rimlig avvägning som gynnar såväl miljön, staden som oss söder om huvudstadens broar.

Haninge kommun gav ett skarp hållet remissvar på finansdepartementets förslag till förändrad trängselskatt och våra, och andras, påtryckningar gav resultat. Trängsel ska minskas, kollektivtrafikresandet ökas och länsbor i södra delen av länet ska beskattas lika som länsbor i norra delen av länet.

Lappkåta vid Vega 1
Mycket fokus läggs på tunnelbanan, med viss rätta. För Haninges vidkommande är statens finansiering av en ny pendeltågstation, Vega, en av de största frågorna. Länsplaneremissen som kom innan sommaren anger att Vega station ska byggas åren 2014 till 2018. Det och annat om Vega berättade kommunstyrelsens ordförande och jag om igår vid NCC:s VIP-visning av sin bostadsproduktion i Vega i norra Haninge.

Här i Haninge har kommunen satt som mål att växa med 10 000 invånare från 2008 till 2018. Varje år överträffas nivåerna för att nå dit och när stadsdel Vega byggs kan den i sig rymma 10 000 invånare samtidigt som det byggs i många andra delar av kommunen.

Förra året ökade Haninges befolkning med 1 100 personer. 700 av dessa var inrikes och utrikes flyttöverskott och 400 var födsloöverskott. De 700 är både barn och vuxna så det är en mycket ung befolkning som väljer att bygga sin framtid här tillsammans med oss som redan bor här. Detta ställer krav på oss som kommun att planera och uppföra nya förskolor och skolor i tillräcklig omfattning. Här finns en genomtänkt planering av utbyggnaden. Finansiering däremot är en utmaning för oss som kommun. Samtidigt knackar staten på och vill ha kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. Extra viktigt därför att intäkterna från trängselskatterna plöjs ner i infrastruktur i regionen, vilket regeringspartierans partiledare nu lovar.

Nästa slag står kring hur staten försöker skicka ännu en räkning till länet. Trängselskatterna är regionens medfinansiering och inte statens medfinansiering. Ändå har från den statliga sidan börjat hävas att trängselbeskatten nog borde ses som statlig medfinansiering. Detta är en viktig principfråga för oss kommuner och landsting att slå vakt om att länsbornas pengar är länets. Vi medborgare i länet betalar för vår infrastruktur, både en och två gånger, därför är principen om vems pengar trängselintäkterna ska anses vara så central. Det kan anses vara bokförningstekniskt men när det är bokföring i miljardklassen spelar det stor roll och handlar om principer.

Peter Olevik Dunder (FP)
stadsbyggnadsnämndens ordförande samt
ansvarig för kommunens lokalförsörjning och investeringsfrågor

Etiketter: , , , ,

onsdag, november 06, 2013

42! En placering som förpliktigar

Folkpartiets riksdagsvalsedel för Stockholms län och stad: 42. Peter Olevik Dunder, Haninge. 

Alla som läst Douglas Adams trilogi i fem delar förstår pressen det innebär att väljas till 42!

Ödmjukast,
Peter

Etiketter: , ,