torsdag, november 26, 2009

Svenskt Näringslivs kampanjsajt: Vad står på spel?


Här tar sig SN an nya medier i ett bekant format och de producerar en upplysningskampanj som belyser SN:s synvinkel. Mycket står på spel 2010 och klart viktigt att föra den debatten, samt att föra debatten på den nivån.

Självfallet är det en del i SN:s opinionsbildande verksamhet men det visar också på vad företagare, entreprenörer och opinionsbildare tycker - vilket är nog så viktigt.

Jag tycker att det ska bli spännande att också se LO/S motdrag efter detta. Något måste det bli, hoppas bara de lyckas hålla nivån också.

Etiketter:

söndag, november 22, 2009

Seher Yilmaz väljs till LSU ordförande

LSU årsmöte valde Seher Yilmaz (Grön Ungdom) till ordförande att efterträda Hanna Hallin (Röda korsets ungdomsförbund).

Motkandidat var Omar Mustafa (Sveriges Unga Muslimer) som också samlade ett stort stöd.

Hiphopgänget Vägen ut gör mig glad

De tre artisterna Lilo, Poison och Rollarcousta från Jordbrosprungna
hiphopföreningen Vägen ut stod för kvällens musikunderhållning i
samband med LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) årsmöte.

När jag ser och hör dem uppträda för LSU:s medlemsorganisationers
ombud blir jag inte bara glad jag blir lite stolt också. Det här är
duktiga Haningeungdomar som alla LSU-årsmötesombud får njuta till.
Kul för ombuden, kul för artisterna och kul för en Haningebo som
mig. Glädje :)

lördag, november 21, 2009

FNUF motion om inköparnätverk till LSU

Sofia Mörtlund från FNUF förbundsstyrelse i talarstolen. Idén är
bra och LSU:s styrelse yrkar bifall.

Nu pågår diskussioner i mindre grupper innan plenumdiskussion och
beslut. En kreativ och effektiv form för beslutsfattande på stora
möten.

torsdag, november 19, 2009

Utvecklingsprogr för regional stadskärna Haninge

Seminarium 1 - Forskning och utveckling.

Första seminariet i serien för utvecklingsprogrammet. Platsen är bio
Cosmopolite i Haninge regionala stadskärna. Nästa sem 18 dec.

Företrädare för näringsliv, offentliga aktörer och föreningsliv
deltar tillsammans med kommunala tjänstemän och politiker.

Föredragshållare: Carina Schärberg LiU, Lars Åke Brodin KTH, Britt
Almberg NestorFoU, Märit Johansson KI Science Park, Anna-Lena
Martinsson Alma Clinical Research, Nils G Storhagen New Logistics
inst, Björn Svensson Stockholms hamnar.

måndag, november 16, 2009

Kommunfullmäktige sammanträder

Första gången i Skärgårdssalen.

söndag, november 15, 2009

Hkp - ett sorgebarn i svensk försvarspolitik

För några veckor sedan blev hela Sverige uppmärksammat på effekterna av försvarsbeslutet från 2004. Då för fem år sedan beslöts att lägga ner helikopterverksamheten på Berga och som en följd bl a flytta polisens helikoptrar. Sen dess har polisen inte fått ordning på sin helikopterbasering och förslagen som ligger är tyvärr inte de bästa, utan närmast olika nivåer av mindre dåligt.

Jag vidhåller, med en dåres envishet, att basering inom en befintlig bas och på fastlandet är det lämpligaste. Bromma göre sig icke besvär, även om Stockholmspolitikerna gillar idén. Kring Bromma finns trafik både i luft och på mark så att det räcker och blir över, annat är det här ute eller på andra håll. Men att lägga en bas för långt borta, och allra helst om det görs på en ö, försvårar en effektiv hantering.

Nu ropas på fler helikoptrar till Afghanistan och det fort, både av Sten Tolgfors och andra, bl a min partikollega Widman. Rätt så men kanske lite sent att agera.

Allan Widman är förmodligen en av de mest stridbara i svensk försvarspolitik. Med det menar jag att Widman faktiskt tar strid för försvarsfrågor och dessutom gör han det som ganska ensam inom rikspolitiken, få om någon drar en lans för Sveriges försvar i samma omfattning som Widman. Gott så. Tyvärr är journalistiken på området inte så omfattande, tur då att det finns bloggar som samlar möpar (militärt överintresserade personer). Ex chefsingenjören.

Precis som med andra områden anser jag att debatten bör föras på ett realistiskt sätt och helst med ett helhetsperspektiv. Har staten satt den organisation som på bästa sätt tillgodoser behovet av helikoterresurser? Om inte, är det tänkbart att omorganisera? Är helikoptrarna optimalt distribuerade över landet, om inte... Är det rätt helikoptrar för användning hemma och utomlands? (Inlägg från förra sommaren.)

Visst kan politiken pressa försvaret till en temporär lösning. Men i slutändan måste frågan penetreras djupare än så. I slutändan måste politiken våga ta obekväma beslut, om det så handlar om lokalisering, finansiering eller liv.

Etiketter: ,