lördag, december 30, 2006

1600-tals tidning och universitet

Den 26 november skrev jag om Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) och att när pappersutgåvan upphör så upphör ett stycke historia. Enligt SVT så ska varje nummer av PoIT nu utkomma i tre exemplar och förvaras på tre universitetsbibliotek.

För de framtida forskare som önskar läsa tidningarna så är det här självfallet jätteviktigt då Bolagsverkets elektroniska utgåvor av PoIT endast blir sökbara i några år.

Att PoIT endast ska utkomma i tre exemplar vilka tilldelas universitetsbibliotek; är detta ett tecken på att Bolagsverket och Svenska Akademien inte tror att de övriga universitetsbiblioteken kommer att bestå? Förmodligen inte, snarare att det räcker med tre exemplar på olika håll för att bevara en skrift. Vilka tre universitet blir det då? Det finns i dagslägen fler än tre universitet/högskolor som får kalla sig universitet*; Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg, Umeå, Karlstad, Örebro, Växjö och Mittuniversitet.

Antalet högskolor och universitet i Sverige och kanske främst antalet utbildningsplatser och dess kvalitet har debatterats. Men debatten går inte lika het som grundskole- och gymnasiedebatten. Högskolenivå på utbildningar är viktigt för Sverige - Utbildningskvalitet och terminsavgifter är två ämnen för debatt - Jag är för bägge.

*Statliga högskolor kan - efter prövning av Högskoleverket – av regeringen ges rätten att benämnas universitet (se d:o) och därmed erhålla tillstånd att inom samtliga vetenskaps- områden utfärda examina i forskarutbildning.

Avskaffa dödsstraffen!

Saddam Husseins förestående avrättning (DN, SVT) har lett till att dödsstraffsdebatten fått en nytändning. Flera intresseorganisationer har nu och tidigare drivit frågan om dödsstraffets avskaffande; en fråga som nu åter i och med nyhetsrapporteringen görs aktuell.

Att exdiktatorer ställs inför rätta för brott mot mänskligheten eller kort och gott för mord bringar förhoppningsvis klarhet i vad som skett. Att sedan en domstol dömer exdiktatorer om de befinns vara skyldiga är rimligt. Men att döma till döden kan inte berättigas, hur rimligt det än kan tyckas. Kan en domstol döma en till döden kan den döma andra med, lagar är generella och en oskyldigt dömd kan aldrig återfå livet oavsett hur många skyldiga som döms.

Staten ska värna sina medborgare, detta måste stå över blodtörst. Varje medborgare ska kunna känna sig trygg i sin hemstat. Trygg i förvissningen om att åtminstone staten inte kommer att bringa dem om livet.

Varför skriver jag hemstat? Jo, därför att varje stat är suverän. Oavsett andra länders och intresseorganisationers påtryckningar så är det upp till varje stat att stifta lagar och skipa rättvisa inom sitt territorium. Varje stat måste enskilt avskaffa dödsstraff.

fredag, december 29, 2006

Bodström, populist i opposition

Tomas Bodström är skicklig i sin roll som oppositionspolitiker. Han kommenterade i ett inslag i SVT:s morgonprogram de uppgifter i en magisteruppsats som publicerats på DN debatt och återgivits av SVT.

För att hålla mig kort återger jag här endast delar av vad SVT uppger är slutsatsen enligt studien; att utlänningar som mördar döms hårdare än personer födda i Sverige. Bodströms kommentar:
"Jag tycker det är fruktansvärt allvarligt därför att personer som är
utlandsfödda [sic!] borde i större utsträckning dömas till utvisning...

...om det inte finns några naturliga förklaringar så är det ju ingenting
annat än diskriminering."

Följande begrepp måste hållas isär: Utlänning, utlandsfödd, personer födda i Sverige, svenskar, svenska medborgare.

Svenska medborgare oavsett var de är födda kan och ska aldrig utvisas ur Sverige.

Utlänningar, dvs medborgare i andra länder (statslösa oräknat) kan utvisas under vissa omständigheter och om vissa hinder inte föreligger utvisas.

Var en individ är född eller vilken hudfärg en individ har ska inte vägas in när det är medborgarskap, brott, omständigheter i mottagarlandet och omständigheter i Sveriges mellanstatliga relationer som de facto skall ingå i bedömningen.

Bodströms populism och slentrianmässiga brukande av orden utlandsfödda respektive diskriminering appellerar till olika grupper och det faktum att han lyckat få in båda i en intervju är enligt min mening mycket skickligt.

tisdag, december 26, 2006

När en stjärna faller eller gatlykta slocknar

Såg idag en gatlykta slockna, jag kom att tänka på att det nog är en stadsbos motsvarighet till en stjärna som faller. Önska något...

Lite raljant skämtade vi i bilen om att har man bråttom med att önska något så går det ju lättare att hjälpa gatlyktor på traven än vad det är att få en stjärna* att falla. Kanske alldeles särskilt om man vill önska sig höjd skatt; då skulle tillräckligt många krossade gatlyktor kanske få önskan att gå i uppfyllelse, om än till priset av att så mycket gott som annars skulle gjorts för intäkterna då går om intet, samt det resursslöseri vandalismen innebär.

*rymdskrot i form av meteorer, meteoriter, satelliter eller dylikt.

lördag, december 23, 2006

Svensk historia

Gick igenom lite gamla böcker i bokhyllan hemma, bl.a. SVERIGES HISTORIA FÖR FOLKSKOLAN av Carl Grimberg men även Finlands svenskar av Erik Bagerstam. Den upplaga jag läst ur av Grimbergs bok utgavs 1935; vissa saker står sig och då tänker jag främst på pedagogiken! Citat ur förordet till andra upplagan:
"[Ö]vertygad som jag är genom erfarenhet från såväl min egen skoltid som min
pedagogisk verksamhet, att blott det, som intresserar, ger verklig, det
vill säga levande kunskap. Det andra blir tomma ord utan livgivande innehåll.

Boken vill bli ett medel för den självverksamhet, som består i
att ur ett konkret kunskapsmaterial abstrahera fram vad som är väsentligt. Och
någon annan möjlighet att skapa begrepp med levande innehåll gives i själva
verket icke."

Jag anser den citerade texten som varande högst aktuell oavsett de 71 år som förflutit. Vi är samma mänskliga varelser nu som då och vi som individer lär oss själva nu som då.

Bagerstam och Finlands svenskar med vår gemensamma och skiljda historia får bli en annan blogpost för nu ska granen kläs.

onsdag, december 20, 2006

Snö, snö, snö! V&S

Landade igår in hos mina föräldrar medan små snöflingor yrde i luften och lade sig på marken. Igår kväll låg snön kvar när jag var ute med hunden, som för övrigt fyllde 10 år igår. Även i morse när jag skulle bila till Sundsvall låg ett tunt lager där.

Trots att det under dagen varit plusgrader så ligger snön kvar! Vem kan tro på växthuseffekt eller inte tro på tomten när det ser ut så här ;-)

Så över till mitt egentliga ämne för denna blogpost: Vin & Sprit AB

Vin & Sprit AB (V&S) planerar att lägga ner produktionen av sprit i Sverige (Absolut Vodka undantaget) . Detta statligt helägda bolag väljer således nu att produktionen av spritsorter som exempelvis Grönstedts i framtiden skall ske i våra grannländer.

Jag finner detta agerande något märkligt, är spritsorternas varumärken så starka att dessa kommer stå sig när Grönstedts blandas i Finland? Måhända tjänar vi medborgare på att staten tjänar mer pengar som ägare med endast 80 direkt förlorade arbetstillfällen och cirka 20 indirekt förlorade arbetstillfällen. Men hur nära är varumärkena knutna till landet?

Företagsledningen har med största sannolikhet tagit ett rationellt beslut om än att eventuell samhällsekonomiskt hänsynstagande inte bör ha ingått i beslutsunderlaget. Men kommer beslutet påverka möjligheterna att skapa en folkaktie av V&S när produktionen inte ligger inom riket?

Absolut går säkerligen att sälja oavsett reserande delar inom V&S, kanske är det till och med önskvärt att Absolut skiljts från övriga V&S innan försäljning om denna sker till en stor aktör. Absolut är med ett enormt starkt varumärke och marknadsandelar attraktivt för andra aktörer medan vinimport och sprittillverkning av i utlandet mindre kända märken inte lockar samma köpare. En försäljning av V&S i nuvarnade skick till en aktör tror jag kommer leda till att även övriga tillverkningsställen rationaliseras bort, även här Abosolut undantaget.

Säkerligen går det att göra folkaktier av både ett renodlat Absolut Vodka AB och ett Övriga V&S AB men vad ligger i svenska statens intresse? Jag är för en privatisering av ett företag som importerar och tillverkar alkohol vilket knappast kan anses ligga inom vad det offentliga skall göra.

Vilka strategiska val* behöver ägaren göra innan försäljning och hur och till vem eller vilka sker försäljning med störst vinst för ägaren svenska staten?

*läs är en nedläggning i Sundsvall strategiskt riktig?

söndag, december 17, 2006

Blir Wanja Lundby-Wedin LO:s sista ordförande?

Efter valet avgick Göran Persson, ersättarkandidater saknas. Nu här senast avgick Anna Sjödin, ersättare blir högste politiske tjänsteman. I Nordkorea är Kim Il Sung evig president trots att han lämnat jordelivet, högste ledare dock utan att vara president är dennes son Kim Jong Il.

De svenska socialisterna delade sig på tidigt 1900-tal när kommunisterna bröt sig ur socialdemokraterna, de senare ville ju inte göra revolution. Kanske är det vi nu ser inom den svenska socialdemokratin (SAP, LO, SSU) en svensk lagomvariant av det som skett i Nordkorea. Ordförande Persson och ordförande Sjödin avgår och lämnar posterna att förbli tomma; därav min fråga i rubriken.

Ordförande Persson förslog ju till och med att socialdemokratin skulle ha två språkrör istället för en ordförande. Kanske är ordförande Perssons förslag förverkligat när Wanja Lundby-Wedin och Mattias Vepsä nu leder socialdemokratin!

Vi Unga och Skateboardturism

Reste idag tillsammans med Jonas Rask Samuelsson till Gävle, sedan till Avesta och slutligen åter till Handen. Temat för dagen var Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolans ungdomsförbund.

I Avesta lyssnade vi till en dragning från Avesta spontanidrottsförening, en Vi Unga förening, som tillsammans med Avesta kommun ska bygga en 1500m2 stor skateboardpark. Först lovade kommunen en förstudie på 250 000 kr om skateboardåkarna organiserade sig i en förening; förstudien har nu lett vidare till att kommunen beslutat satsa 5 000 000 kr i en utomhusbetongskateboardpark.

En park kommer förutom att komma lokalungdomen till gagn även gynna både primärkommunen och företag i kommunen genom att skateboardföreningar och skateboardare visat intresse för att resa till Avesta för att åka skateboard och även delta i tävlingar. Skateboardturism till mellansveriges största skateboardpark, var nog inte det första kommunpolitikerna tänkt sig när de nu precis beviljat medel för byggnationen.

Cred för myntande av ordet skateboardturism ska Gabriel Ehrling ha! Samt ett tack för att ha visat upp Avestas egna Thaiställe innan den årliga tvåmånaders vinterstängningen/Thailandssemesterresan.

onsdag, december 13, 2006

Martina Mossberg vs Robert Noord

Barn- och utbildningsnämndens ordförande är 2007-2008 Maritna Mossberg (m), KF tog beslutet 2006-11-20. Att Robert Noord (s) in i det sista basunerar ut budskap i DN under titeln ordf är ett smart sätt att behålla initiativet i media men vad är det för politik Noord fört ut och vad kommer Mossberg stå för? Min uppfattning är att båda står mycket nära folkpartiet.

Här ett urklipp på temat ur senaste numret av Mitt i Haninge.

Kommunism och rasism

Såg igår filmen Infödd soldat. Filmen har fått mycket god kritik och en hel del uppmärksamhet och jag sällar mig härmed till de som lovsjunger den. Filmen är minst sagt väl värd att se; infödingar från de franska kolonierna som kämpar för Frankrikes frihet från Nazityskland. Rasismen, krigsskildringarna och de goda skådespelarinsatser gjorde intryck på både mig och kamraten jag gick och såg filmen med. Har du inte sett den ännu så rekommenderar jag ett biobesök.

På östfronten slogs de nationalsocialistiska och kommunistiska staterna mot varandra, även där slogs individer som inte var etniska tyskar eller etniska ryssar.

Före, under och efter andra världskriget pågick det kommunistiska förtrycket, en av mina helgaktiviteter lär bli: "Lördag 16 december kl 15.00 anordnar UOK – Föreningen för upplysning om kommunismen – en manifestation på Norrmalmstorg för att hedra minnet av kommunismens offer."

onsdag, december 06, 2006

Visionärt arbete

Ikväll var jag på Liberala klubben och lyssnade till Helena Dyrssen som talade om Vision 2014.

Mycket av det som frågades, påstods och sas var bra, annat lite smalt, vissa saker aningen teknokratiskt. På det hela taget är jag nöjd över att idé- och visionsarbetet tydliggörs, särskilt att perspektivet är 2014, tillräckligt nära för att vara påtagligt och tillräckligt långt bort för att vara genomförbart.

Av de tre arbetsgruppernas frågor är klimatfrågan central för vår överlevnad på jorden, frågan är dock inte enbart svensk här är EU enormt viktigt! Vi måste få med oss övriga europeiska länder om vi ska nå framgång. Kyoto och Nairobi i all ära men för att på allvar kunna påverka intranationell miljöpolitik så är ett enat EU centralt. Vår miljö är inte en fråga för en nation utan ett batteri frågor för alla folk, vägen dit når vi snabbast via EU.

måndag, december 04, 2006

Framsteg, framtidstro, förbättringar

Det glädjer mig oerhört att regeringen börjar komma i bås och börjar producera på bred front.

Näringsminister Maud Olofsson ska påbörja förenklingarna för företagare, utbildningsminister Lars Leijonborg reformerar bl.a. lärarutbildningen, socialminister Göran Hägglund öppnar upp för mer vård.

Framsteg, framtidstro och förbättringar!

lördag, december 02, 2006

Yrkeshögskola

Sir Winston Churchill (KG, PC, OM, CH, FRS) sa 19 sept 1950 i Underhuset:
The first duty of a university is to teach wisdom, not a trade; character, not technicalities.
Lärarhögskolan har ifrågasatts som högskola och har vad det verkar haft karaktären av ett socialdemokratiskt yrkesgymnasium, med allt vad det innebär på gott och ont. Militärhögskolan har inte tillåtits ge högskolepoäng för sina kurser och med viss rätt inom vissa ämnen medan andra ämnen håller högre klass än vad som erbjuds på civila högskolor exempelvis läser maskinbefäl från Sjöfartshögskolan i Kalmar kurser vid Marinens Fartygsbefälsskola i Karlskrona.

Vilka yrken kräver akademisk examina, vilka yrken är betjänta av akademiker, vilka yrken är akademiker överkvalificerade för? I grundskolan är regeringen mycket tydlig med vad som ska krävas, kunskapsmål, men högskolan har ännu inte flaggats upp i media. Jan Björklund har som skolminister varit mer framträdande i media än Lars Leijonborg som utbildningsminister; visserligen har Leijonborg diskuterats i media men inte i positiva ordalag.

Sverige behöver kvalitativ högskolepolitik, inte endast skolpolitik.

Kvalitetssäkring i skolan

Nu ska grundskolans yngre årskullar (f.d. lågstadiet) få mätbara mål. Ungefär så lät det på skolministern på DN Debatt. Här i Haninge kommun har vi redan börjat i och med LUS (läsutvecklingsschema).

Bra är att det nu tas ett riksgrepp i frågan, ännu bättre blir det om detta sedan tillåts bestå över en längre tid vilket jag även tror det kommer göra oavsett riksdagsmajoritet efter 2010, 2014 o.s.v. Robert Noord (s) här i Haninge har levt med folkpartistisk skolpolitik lokalt och den tror jag blir s nationella linje innan 2010, därefter har vi ett blocköverskridande samförstånd om grundskolans mål. Noord och övriga sossar har dock en del kvar att lära, kanske de kan lära sig av sina barn på lite längre sikt (efter 2009) men här och nu så gäller det att skapa förståelse bland inte bara vanliga medborgare utan även indoktrinerade socialister.

Strategiskt är oförstånd från vänstern positivt inför 2010-års val men för Sverige som land behövs ytterligare förbättringar; innevarande mandatperiod sträcker sig dock inte över en individs hela skolgång. Stabilitet och fortsatta förbättringar behövs således inte bara nu och 2010-2014, de behövs under betydligt längre tid än så, F-9-eleven ska även hinna gå gymnasiet och avsluta sina högskolestudier.

Skolan ska fokusera på lärande; det finns även annan hjälp barn ska kunna påräkna från samhället exempelvis från socialtjänsten, viktigt är dock att skilja på skolans och socialens roller.