lördag, mars 31, 2007

Liberalerna (lib)

Niklas Frykman (fp), Eskilstuna, motionerar till Landsmötet (Folkpartiet liberalernas årsmöte) om ändrad firma. Liberalerna föreslår Frykman och jag kan hålla med honom om att det skulle skruva upp debatten i Sverige.

Vi behöver fler liberaler i Sverige och det underlättas om vi som parti tydligt markerar vår ståndpunkt.

Etiketter:

onsdag, mars 28, 2007

Förbundsordförandeval i CUF

Jag följer vad ungdomsförbunden i Alliansen gör mycket därför att de vågar ta ut svängarna och väcka frågor som moderpartierna ibland ryggat för. Dick Erixon skrev 14 januari i år om ungdomsförbundens roll. Erixon talar om ideologi, framtid och det farliga med den svenska konsensuskulturen.

CUF:s valberedning har lagt ut förslaget till ny förbundsstyrelse på hemsidan, även DN/TT rapporterar. Jonas Rask Samuelsson i valberedningen har reserverat sig på en punkt; förslaget om ny förbundsordförande. Nedan saxat från Jonas blogg:
"Under vårat arbete har det framgått tydligare och tydligare för mig vilken person jag skulle vilja se som ordförande. Både Magnus och Marie är vassa, tuffa, vågar utmana och ta debatter samtidigt som de båda ligger ideologiskt rätt för CUF.

Det stöd som jag känt att Magnus har i CUF gjorde det viktigt för mig att reservera mig och jag hoppas nu att Magnus fortfarande står till förfogande då han är den som har störst stöd ute i distrikten.

Valet av Magnus kom av att jag kände att han har en större vana av att leda politiska organisationer och att leda styrelsearbete."
Läs resten på Jonas Rask Samuelssons blogg.

Fredrick Federleys kommentar är diplomatiskt positiv:
"Jag tror det är för tidigt än att sia i vem som slutgiltigt får stämmans stöd och jag tycker det är lysande att vi har flera bra och kompetenta personer som vill ta över ledarskapet."
Några av personerna i debatten.
Magnus Anderssons blogg
Marie Wickbergs blogg
Johan Petterssons blogg

Etiketter: ,

tisdag, mars 27, 2007

Federley och Leijonborg överens

Före valet förespråkade Lars Leijonborg att Allians för Sverige skulle registreras som partibeteckning och att de fyra partierna skulle gå ut med varsin lista under den gemensamma beteckningen.

I dagens SvD tar Fredrick Federley upp samma sak. Nu hoppas jag att tanken kan gro och att fler för upp det på till debatt. Frågan är egentligen inte ideologisk men dess praktiska inverkan är stor.

Även om frågan inte är ideologisk så finns säkerligen både positiva och negativa signaleffekter; en viktig sak är dock att frågan reds ut inom de närmsta åren så att vi inte 2010 behöver ställa den.

Etiketter: ,

måndag, mars 26, 2007

Varför kollektiva lösningar?

Anställda är individer, individer presterar, prestationer ligger i arbetsgivarens intresse att belöna.

- Att varje år räkna upp lönen med inflationen borde vara ett enkelt mått för att signalera, du har gjort ditt jobb varken mer eller mindre. Fortsätt så, du gör helt rätt. Anstränger du dig mer belönar vi dig genom högre lön.

- Avsaknad av löneökning å andra sidan blir en tydlig signal att du inte är önskvärd och skulle avskedas om inte LAS höll dig om ryggen på andras bekostnad. Tips, byt jobb till ett där du får den lön du anser dig förtjäna alternativt starta eget och konkurrera ut de där usla arbetsgivarna du haft.

- Reallöneökning, dvs ökning av lönen över inflation, ligger i arbetsgivarens intresse att ge till de individer som presterar bättre än påräknat. De individer som skapar ett ytterligare mervärde utöver vad de tidigare betalats för att utföra. De individer som arbetsgivaren tror på och vill behålla för framtiden. Får de inte reallöneökningar kan de ju välja en konkurrerande arbetsgivare eller starta eget och på så sätt konkurrera.

I dagsläget förhandlas avtal fram för stora arbetarkollektiv, sedan fördelas lönen aningen olika mellan individerna på arbetsplatsen men de stora penseldragen är uppgjorda långt från arbetsplatsen. En positiv sak med systemet är att de faktiska lönerna sätt lokalt av arbetsgivaren i samråd med facket; två negativa saker med systemet är de felaktiga incitament som kan bli och osunda reallöneökningar.

Reallöneökningar som driver på kostnadseffektiviseringar av vilka lönekostnaderna är en del som måste skäras ner i för att lyckas hålla budget. Med andra ord så blir det de på arbetsmarknaden etablerade arbetstagarna som sparkar på de arbetstagare som precis kommit in och de arbetsföra som står utanför. Uttrycket "good for one, bad for all" kommer väl till pass. Fackens suboptimering skadar svensken i gemen och med våra offentliga trygghetssystem så är det skattebetalarna som drabbas särskilt hårt.

Reallöneökningar i de storleksordningar som nu förhandlats fram både inom IF/Metall och nu senast Handels driver upp inflationen och skapar arbetslöshet. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart och därför är Svenskt Näringslivs argerande inte bara förståligt utan sunt för svensken i gemen.

Jag skriver medvetet förhandlats fram inom IF/Metall och inom Handels för arbetsgivarparten hålls gisslan med strejkhotet hängande över sig. Strejker förlorar både samhälle och arbetsgivare på medan arbetstagarna klarar sig bra; således vore det naturligt att en del av strejkkassan användes till att bekosta samhällets förluster. Självfallet ska facket inte betala arbetsgivaren men väl att facket betalar staten som drabbas av kostnader och även därför att staten ska kunna kompensera de medborgare som drabbas.

Jag anser att fack har en viktig roll att spela på arbetsmarknaden men när utgången av förhandlingen blir skadlig för samhällsekonomin så anser jag att det är nödvändigt att punktmässiga alternativt strukturella ingrepp görs. Med lite tur så kommer Medlingsinstitutet hitta en lösning och då behöver inte regering och riksdag gripa in.

Politiker bör i möjligaste mån hålla fingrarna borta men de har även ett ansvar att påverka marknader som inte är i balans.

Etiketter: ,

söndag, mars 25, 2007

Europeiska medborgarråd - EMR

Träffade av en slump på Ann-Christine Bard Sandström inne på SV:s kansli ikväll, hon kom precis från Karlstad där Sveriges Europeiska medborgarråd (EMR) precis träffast i helgen. EMR administreras av den ekonomiska föreningen Global utmaning för Sverige.

Wow vilken grej! 100 svenskar i åldrarna 18 till 83 (som SCB utsett) träffades och talade om EU. Deras slutrapport har överlämnats till vår EU minister Cecilia Malmström och det kommer även att överlämnas till EU centralt i Bryssel eller Berlin.

DN tar upp EU i tre aktuella artiklar; nedan några citat som jag tycker sammanfattar läget. Tyvärr har de inte skrivit om EMR ännu; det borde vara förstasides stoff tycker jag!

Det goda med det onda

Dåtid:
"
Varför har det lilla Europa dominerat världen de senaste 500 åren?"

"I enhetliga kulturer som den kinesiska eller arabiska kunde hotfulla nymodigheter tryckas undan av det styrande skiktet. I Europa poppade de alltid upp någon annanstans. Samma tävlan som ledde till ständiga krig ledde också till vetenskapliga framsteg, upptäcktsresor och tankens frihet.

Ett fattigt och efterblivet hörn av världen kunde plötsligt plocka de bästa idéerna från andra civilisationer, vidareutveckla dem och ta kontroll över större delen av klotet."


Nutid:

"Regionerna är naturliga enheter. Nätverken är oberoende av territorium och organiseras spontant på alla nivåer. Tillsammans ger de en ny mosaik, där mångfald och enhet inte behöver stå mot varandra.

Staten var en produkt av krigens 1600-tal, också exporterad till hela världen. Det som uppfanns i Europa kan upplösas i Europa."

Fest före fördrag i Berlin

"
Men högitidliga tal om fred, frihet och demokrati till trots: allt är inte frid och fröjd i 50-åringens sinne. Det stora huvudbryet är hur man ska gå vidare med att ändra på EU:s regelverk sedan förslaget till ny konstitution röstades ner av Frankrike och Nederländerna våren 2005. Nu verkar den tyska förbundskanslern Angela Merkel fast besluten att föra frågan framåt och nå resultat.

- Ett misslyckande vore ett historiskt felsteg.
"

Leenden på 50-årskalaset

"
På scenen spelar en rumänsk före detta militärorkester något slags transsylvansk funk, uppe i den blå himlen patrullerar två helikoptrar för att hålla koll på läget och vid Alexanderplatz någon kilometer bort förbereds en demonstration mot 50-åringen. Röda fanor, unga så kallade antifas helt i svart och en grön banderoll med texten "Nej till kapitalets Europa, nej till krigets Europa".

Det är den 25 mars här också, men som i ett annat århundrade.
"

Etiketter: ,

fredag, mars 23, 2007

Tydligare struktur och det fria valet

Tydligare myndighetsstruktur effektiviserar och underlättar styrning, win-win! Ett myller av myndigheter gynnar inte oss medborgare, även om en viss funktion som en viss myndighet utövar är medborgare till gagn så riskerar (skatte)pengarna vi betalt in förslösas.

Sund hushållning med statsfinanserna måste innehålla tydlig styrning och så effektiva lösningar som möjligt. Ibland funderar jag över om Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Riksrevisionen och gelikar förringats under tidigare regering? Nu tas i alla fall krafttag på flera fronter.

Både på skolfronten ska en upprensning ske - länk till Kommittédirektiv 2007:28 Översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m. - och på arbetsmarknadsfronten - länk till Regeringens proposition 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m.

Prop 2006/07:89 innehåller även mer än förslag till en tydligare struktur för arbetsförmedlingarna, bl.a. förslaget att "Den generella rätten för en sökande att under de 100 första dagarna i en ersättningsperiod begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet avskaffas." Nu ska arbetssökande alltså söka lämpliga arbeten, punkt. Till och med socialisterna borde kunna skriva under på; av var och en efter förmåga... Var och en av oss är fria att själva välja vad vi vill göra med våra liv men vi kan inte kräva av andra att de ska betala för våra val.

Henrik Ehrenberg (kd) uttrycker saken tydligt på sin blog, ""Arbetslös snickare tvingar grannen betala räkningarna trots möjligt jobb i vården"". Bosse Andersson (DN) skriver en analys och påminner om att förändringen är en återgång till reglerna som gällde före 2001.

Vad är statens uppgift, statens skyldigheter mot medborgaren och medborgarens skyldigheter mot staten? Jag bloggade om saken redan den 18 juli 2006.

Vuxna människor har rätt att göra vuxna val, annat vore förmynderi. Men konsekvenserna av ens val då? Har ett kollektiv ansvar för konsekvenserna av en enskild individs val? Jag bloggade i ett snarlikt ämne 24 juli 2006.

För att förenkla kopplingar till äldre inlägg/poster ska jag nu börja använda "labels". I sinom tid har jag även för avsikt att gå igenom äldre bloggposter och uppdatera dem med "labels".

Etiketter: , ,

fredag, mars 16, 2007

Uppvaktning av Lars Leijonborg

Igår hade jag den stora äran att representera Folkpartiet liberalerna här i Haninge och överräcka två gåvor till Lars Leijonborg. Ett kunskapens äpple i glas och en bok med flygbilder över Haninge.

Lars Leijonborg har nu suttit 10 år som partiledare för Folkpartiet liberalerna.

onsdag, mars 14, 2007

Nytt kommunhus ger mer valuta för skattekronorna


Bilden är tagen från Haninge kommuns hemsida och dagens gemensamma pressmeddelande handlar om det blivande kommunhuset.

Nu kan alla de kommunala förvaltningarna, den politiska ledningen och oppositionen alla samlas i en och samma byggnad. Bara det att alla nu kommer att finnas på nära gångavstånd från varandra bör effektivisera verksamheten. Dessutom kan kommunen avyttra andra lokaler vilket både ger besparingar och vinster.

tisdag, mars 13, 2007

Breddad majoritet - BUN agerar gemensamt för Haninges skolbarns bästa

Konsensus i BUN om ett stödpaket omfattande 39 miljoner! Det är en stor dag när detta nu presenteras och det är ett steg i rätt riktning. Min förhoppning är att ett fruktbart samarbete mellan majoritet och opposition kan fortskrida och gärna pågå hela mandatperioden.

Icke att förglömma att BUF efter detta nu "bara" har 20 miljoner att effektivisera bort under 2007. BUF har således spenderat mer pengar än de tilldelats och den situationen är inte hållbar i längden, övriga kommunala verksamheter blir då lidande.

I avtalsrörelsetider är det lätt att dra paralleller till de negativa effekter i form utav ökad arbetslöshet högt uppdrivna löneökningar ger som följd. Generellt har offentlig sektor svårare än privat sektor att rationalisera och effektivisera då mycket inom offentlig sektor är lönekostnader. Ökad arbetslöshet påverkar landet som helhet negativt vilket indirekt får följdverkningar även på kommunen.

Rimliga löneökningar som kompenserar för inflation och lägre skatteuttag är viktiga delar för att vi ska kunna öka vår välfärd. Reallöneökning bör enligt min uppfattning vara individuell utefter prestation men därom vet jag att fack har en annan åsikt. Kommunlat har vi dock att hålla oss inom givna ramar och eftersträva god kvalitet, kommunlat självstyre i all ära men mycket av vår verksamhet påverkas från det nationella planet.

söndag, mars 11, 2007

Globaliseringsrådet

Folkpartiets partiledare Lars Leijonborg skrev innan valet en bok om Globalisering. Leijonborg är även ordförande i Globaliseringsrådet.

Från pressmeddelandet i samband med rådets inrättande:
"- Sverige har inte dragit tillräcklig nytta av globaliseringens möjligheter. Regeringens förhoppning är att arbetet i Globaliseringsrådet ska präglas av ett engagemang för Sverige som ligger bortom partipolitikens och partsintressenas ibland konfliktorienterade och kortsiktiga hållning. Det behövs en arena för dialog i en tid som präglas av rätt mycket konfrontation. På så sätt kan Sverige bli en vinnare i globaliseringens tid, säger utbildningsminister Lars Leijonborg i en kommentar."

Carl Bildt exemplifierar globaliseringen både idag och tidigare.

Svenskt Näringsliv (SN) tar upp att turismen från Kina ökar
. Samt att SN (på internationella kvinnodagen) lade ut en artikel där Globaliseringsrådets hvuvudsekreterare Pontus Braunerhjelm intervjuats.
"Men frågan är hur ett så brett sammansatt råd som det svenska inte hamnar i fällan att producera ett urvattnat slutdokument. Pontus Braunerhjelm säger själv att han inte skulle ha tagit jobbet om den minsta gemensamma nämnaren är utgångspunkten och att han har mycket att säga till om slutrapportens utformning.

– Men visst, det är ingen hemlighet att vissa områden är svårare att hantera, till exempel arbetsmarknaden. Där får vi se vad som händer."

Jag hoppas kunna återkomma till ämnet när facken är klara med avtalsrörelsen.

söndag, mars 04, 2007

Verkligheten kontra vänstern

Fredrick Federley får klä skott för verkligheten när Hans Tilly är uppretad. Europadomstolens dom måste följas oavsett Tillys fack vill eller inte. Ändå tycker Tilly att arbetsgivarparten gräver fram stridsyxan när den agerar utifrån domstolens beslut.

Johan Staël von Holstein skrev 2007-02-27 i Metro under rubriken Kom an nu! Det är i år det gäller. Hans text har tydligt rört upp känslor på vänsterkanten. Här är två bilder på de kommentarer Metro publicerat, dock återfann jag inte kommentarerna på nätet varför de istället får ingå som bilder.

Staël von Holsteins kolumner är ett nyttigt tillskott i debatten, han är en av få som gång efter gång påminner om att det är genom privat kapitalbildning och marknadsekonomi som välstånd byggs. Visserligen skrev han under rubriken Nu kommer planekonomin att fungera sin kolumn i Metro 2007-02-06 men även om rubriken kunnat förleda så var brödtexten sund, bl.a. skrev han "Som jag skrivit förr är det bara kapitalism, utveckling och entreprenörskap som kan rädda jorden."

I dagens DN var det Niklas Ekdals tur att utmana socialisterna. Ledaren var sådär, Blogge dissikerar den duktigt, men Ekdal har sina poänger som han rent bokstavligt punktar upp dock anser jag att den viktigaste meningen i Ekdals text är den sista: "Hur ser socialismens lösningar ut?"

Det måste till en dialog där idéer kan brytas mot varandra, vänstern måste börja komma med realistiska förslag så att debatten förs framåt. Vi lever i samma värld och retorik till trots så bör seriösa vetenskapliga undersökningar om reformers effekter få ligga till grund för debatten. Bloggregeringen skriver mycket med denna utgångspunkt men så är de även liberaler, när kommer ett svar från vänstern/sossarna/de gröna?