måndag, juli 31, 2006

Framtiden, Eco...

Ar nu sedan i torsdags morse i Australien. Snart dags att ladda upp lite bilder och beratta om vara forsta dagar och aventyr. Forst en kort blogpost om Futurehouse i Wollongong. Frivilliga tillsammans med det lokala universitetet, kommunen m.fl. hade en mindre utstallning med exempel vindturbiner som far sin kraft fran vagor, smarta losningar for hemmet for att spara el, vatten, pengar och sjalvklart i slutandan naturen. Solkraft och lagring av energi, exempelvis genom att skapa vate (H2) for att sedan anvanda i H2-bussar. Vindkraft kommersiellt ar ju ganska vanligt, men det var roligt att fa se en turbin pa nara hall! Solceller for hemmet, (bilar) och batar som solarsailor. Solceller for hemmet ar en god ide, men an annu battre ar den att kunna skapa sa mycket att elbolaget dagtid koper el av villaagaren. Jag och australiensiskan vi bor hos fick en personlig tur, riktigt inspirerande! De som arbetade pa Futurehouse var imponerade av Europas och Skandinaviens miljoarbete, har finns dock en del marknadsforing om Sverige ska komma fram som varumarke pa miljofronten. De vitvaror de anvande i sitt exempelhushall var dock svensktillverkade.

tisdag, juli 25, 2006

Kulturhuset är härligt

Sitter pa London Heathrow och vantar pa boarding, nasta anhalt verkar bli Bangkock darefter Sydney och resans forsta mal. Det ar 30 grader har i Storbrittanien! Det marks har inne. Det var i och for sig varmt i Haninge idag ocksa. Kanns lite underligt att lamna den svenska sommaren for att ge mig ut pa vandring i ett vintrigt Australien. Last lite i Financial Times pa flyget; nio EU-lander ska nu hjalpa Spanien att vakta sin grans over vattnet soderut mot Afrika. Osterrike och Finland bl.a.! Frankrike tar en nagot mildare ton mot illegala invandrare an vad debatten borjade som, dock ar de langt ifran sa generosa som Tyskland, Italien och Spanien. Diskuterade med min syster som har en viss inblick i hur Europa ses nere i Afrika. Livet har glorifieras sa det ar inte sa konstigt att stora strommar med manniskor valjar att riskera livet i sma batar for att ta sig hit. Nedan borjan av den har blogposten som inte blev klar hemma i Haninge innan jag for.

Sökte solskydd i kulturhuset en stund igår eftermiddag; läste måndagens Upsala Nya Tidning, UNT. Samt Huvudstadsbladet, HBL. Tyvärr lördagsnumret av den senare men jag är ändå inte uppdaterad på daglig basis om händelserna i Helsingfors, så det dög för mig. Rent generellt tycker jag om att läsa båda tidningarna när tid ges. UNT hade en artikel om elleverantören med Sveriges lägsta elpris, en uppsalabo vid namn Sten Strömberg. Han gjorde ett som jag ser det fantastiskt uttalande: "Men inom de närmaste åren kommer den nordiska elmarknaden att tillföras fler kraftverk, bland annat ett helt nytt kärnkraftverk i Finland. Det kommer att förbättra situationen och innebär att elpriserna sjunker till en rimligare nivå, tror Sten Strömberg." Ja, förmodligen kommer mer kraftverk i Norden ge oss i Sverige lägre priser, men det är avhänget så mycket, hur är tillgången på tysk-polsk-dansk kolkraft och rysk gas eller kärnkraft? Jag anser att Folkpartiet är inne på rätt spår när vi förspråkar mer och bättre utnyttjad kärnkraftsproduktion i Sverige.

måndag, juli 24, 2006

Postanställd utsatts för rån i Dalarö

DN:s artikel har rubriken "Postbil pistolrånades på Dalarö", jag hävdar att det är den postanställde som utsatts för ett rån även om det inte var han personligen som rånades. Det är individen som utsätts för hot, det är individen som skadas. En bil kan inte rånas, möjligen stjälas ur.

Förr i tiden var postpersonalen beväpnad, jag vill inte att samhället återgår dit. Jag anser det fullgott med att polis och militär bär tjänstevapen. Att sedan vissa civila vakter också bär vapen är kopplat till att de fullgör en tjänst som annars hade utförts av polis eller militär, exempelvis som skyddsvakter. Det finns således undantag, andra undantag är sjöfolk och polarexpeditioner med mera. Är den beväpnade postiljonen nästa fackliga krav? Kriminella som förutom rån och hot bär vapen är ett hot mot var och en av oss när vi går på gatan som tredje man och hamnar mellan.

Det här är en samhällsutveckling jag vill vara med och hejda. Pistolbeväpnade kriminella är tungt kriminella, detta har börjat någonstans. Polisen behöver inte fler vapen, de behöver bli fler och befrias från ickepolisiära arbetsuppgifter. Polisen är dock en riksfråga, pistolrån i Dalarö kan jag dock inte bara lämna därhän som aspirerande kommunalpolitiker. Således: Kommunalt så ska jag verka för bra skolor som ger god utbildningen så att andra karriärer än den kriminella möjliggörs. Kommunalt ska jag även verka för att ungdomar har mötesplatser i kommunen där de får möjlighet att träffas och uttrycka sig kulturellt, så att inte idrott är det enda alternativet till att driva på gator.

Jämfört med mellanöstern

Nordkorea, denna kommunistiska diktatur, utrustad med vapen och vilja som kräver stora utländska styrkor om den Nordkoreanska befolkningen ska befrias. Senast idag rapportera DN om matbrist, denna gång på grund av översvämningar och inte regimen. Fullskaligt krig skulle dock leda till stora lidanden för befolkningen, se Irak.

Även Kina är en kommunistisk diktatur, om än något mindre kommunistisk. Där tillåts företag, skolan kostar pengar, enorma ekonomiska klyftor finns mellan stora delar av befolkningen. De har ännu mer vapen och ingen behöver således fundera över vilja. Här har handel en viktig roll att spela. Demokrati behövs, dock knappast framtvingbart genom våld eller handelsembargo.

Demokrati var som synes i Libanon dock ingen garant för handel, fred och framsteg. Här kan internationella styrkor göra nytta. Här är vi välkomnade, uttalat av Israels regering och som jag ser det förmodligen av Libanons regering. Ja, hur demokratiskt Libanon är med sin religiöst färgade konstitution kan säkerligen debatteras. Poängen är att när staten inte har våldsmonopolet inom landet och detta hotar grannlandet (i detta fall Israel) så blir en intervention logiskt om än förfärlig ur synpunkten ökat männskligt lidande.

Nationalstater värnar i första hand sina egna medborgares väl, Israel sina, Sverige sina. Israeler dödas och skadas av Hamas raketer vilket leder till motvärn. Svenskar evakueras från Libanon för att undgå detsamma. Sedan har inte vår stats strid upphört, eller? Jag hävdar att det är här vi kan göra nytta. Amerikaner kan invadera länder men har svårt att upprätta och upprätthålla fred. Svenskar har å andra sidan visat sig duktiga som fredsbevarare på Balkan.

Att hjälpa utsatta världen över är inte bara ökad frihandel eller avskaffade tullar. Det är även att våga riskera svenskar för fredens sak. Internationell solidaritet!

Tvånget i "alla ska med" kontra valfrihet

Tudelningen i svensk politik är tydlig. När motståndaren kräver "Alla ska med" då krävs det av mig som liberal att jag kliver fram och försvarar allas frihet att välja.

Det försvårar att bedriva kampanj med kon
kreta förslag när motståndarna (här i Chevrolet) redan i sin val-slogan slår fast att tvång är naturligt och positivt. Då måste valdebatten hamna på en mer ideologisk nivå. Det är sorgset att låta motståndarna sätta agendan, men det är sådant Sverige ser ut idag. Jag hävdar utifrån mina värderingar som liberal att Maktskifte är positivt men att alla ska med är negativt. Jag hävdar att det inte är statens eller det offentligas uppgift att tvinga med medborgarna. Således kan det inte vara något ett demokratiskt parti ska stå för. Men vad är då deras ideologi? Jag läste vad Anna Carling (s) skrev i sin blogg den 19 juli. Jag har även valt att citera henne kursiverat nedan och kommentera okursiverat.

Tittade häromkvällen på URs program "Drömsamhället" som försöker förklara politiska ideologier. TV-hallåan sa "och nu ska det bli sanningen om socialismen".


"Jag är socialdemokrat", svarar GP. "Social, och demokrat". Han förklarar att han inte vill kalla sig för socialist för att det är "så många tokstollar" som har kallat sig för det genom historien, allt ifrån Sovietkommunister till Nationalsocialister och att han inte vill förknippas eller blandas ihop med dom.

DÅLIGT SVAR GÖRAN,
tycker jag. Jag har ett litet tips till dig som löser ditt problem: förklara att du är demokratisk socialist, för att det är ingen tokstolleideologi som någonsin har varit demokratisk.


En person i programmet gav ett ganska bra svar tyckte jag: "socialism är att försöka utjämna orättvisor genom t ex kollektiva lösningar"


Det står jag
för. Alltså är jag socialist. DEMOKRATISK socialist. Där har ni det svart på vitt. Varför ska det vara så svårt för partiledaren och en del andra att använda "the S-word"? Vad är vi rädda för?

Även jag såg samma program, om än när det sändes första gången, och jag fick en helt annan tanke i huvudet. Min tanke var att Göran Persson gjorde vad jag tror är det som vinner sossarna mest röster. Det är inte rumsrent att kalla sig socialist, lika lite som är att kalla sig kommunist men fortfarande något mer än att kalla sig nazist. S
edan blir det upp till väljaren att bedöma om nationdemokraterna och socialdemokraterna är demokratiska, jag personligen anser att de senare kan beläggas för att ha demokratiska tendenser efter att ha respekterad valutgångar i allmänna val där de förlorat. Just i Gävleborg är saken lite annorlunda eftersom socialdemokraterna där suttit vid makten så länge att de inte ens avgår när deras budget inte går igenom. Nu går landstinget ihop för första gången på länge tack vare oppositionens budget som klubbades igenom, förmodligen något båda sidor avser använda i valstugorna som positivt om sig själva.

Åter till det n
ationella planet och att socialdemokratin i grunder skulle vara eller är socialistiskt; vilket jag tror kanslihushögern försöker dölja. Framkommer det att (s) är socialister är min bedömning att väljarna överger dem i stora skaror. Huruvida dessa väljare går till höger, vänster eller slutar rösta anser jag mig inte ha kunskap att uttala mig om. Nationalistiska socialister eller internationalistiska har som jag ser det i grundern samma ideologi; därav att socialister oavsett tillnamn hotar min frihet till exempel med sina kollektiva lösningar.

Socialdemokrati däremot liknar socialliberalism, åtminstone språkligt. Det är bara att lyssna till orden demokrati och liberalism, de har dock kompletterats med en social aspekt, det är det som går hem hos väljarna tror jag. Framkommer socialism då marginaliseras soci
aldemokratin.

Själv står jag upp för andlig frihet, materiell frihet och solidaritet. Det vill säga Folkpartiet liberalerna.

söndag, juli 23, 2006

Göra Haninge attraktivare

Vid ett möte där jag närvarade frågade en ung företagare den församlade gruppen: "Vad vill ni göra för företagandet i kommunen?" Tystnaden var talande. Till gruppens försvar kan jag säga att frågan kom utan förvarning eller föregående diskussion i liknande ämnen. Ändock anser jag att jag som kandiderar till kommunfullmäktige måste tänka i de banorna; försöka finna svar på frågan. Jag har en del svar, kanske bara ett delsvar men nu öppnar jag i alla fall för diskussion och debatt.

Jag vill som politiker i Haninge göra min del för ökning av vår välfärd. Det kan aldrig vara frågan om att locka företagare med bidrag utan; jag som kommunalpolitiker kan bidraga till stadsplanering som möjliggör för industri och tjänsteproduktion; jag kan bidraga till att det finns allmänna kommunikationer som gör att människor finner det attraktivt att färdas till produktionsstället och underlätta för företagaren i rekryteringen av rätt arbetskraft. Jag kan på samma sätt bidraga till att det finns bostadsområden med närhet till goda kommuniktioner, skolor och barnomsorg. Att handlare väljer vår kommun för att nystarta eller utöka sin verksamhet torde följa av att befolkningen ökar i närheten av våra centra. Förtätning av Handen är en fråga som Folkpartiet och jag driver som strävar mot målet.

fredag, juli 21, 2006

Eco-driving

En av mina bästa vänner och jag snackade om Eco-driving härom dagen. Mest han som pratade, han kör automat så det blir ganska teoretiskt. Jag kör nästan bara manuellt växlade bilar så jag har de senaste två dagarna tänkt extremt mycket på min körstil. Först 1, 2, 3 fort och upp i hög fart, sedan hoppa direkt till 5:an och underhållsgasa. Motorbromsa, inte gasa i uppförsbackar, utnyttja de nedförsbackar som går. Min personliga reflektioner efter två dagar med ganska tankeintensiv körning är att det är lätt att glömma att signalera hastighetsminskningar när man inte använder bromsen, samt att stadstrafik fungerar lika bra dagtid som nattetid medan landsvägskörningen blir lättare nattetid. Det senare eftersom det inte finns lika många medtrafikanter som behöver irriteras på den något ojämna farten.

torsdag, juli 20, 2006

Utnyttja eller dra nytta av

100 polacker har befriats av italiensk polis skriver SvD om. Dessa polacker hade tvingats till arbete i koncentrationslägerliknande förhållande efter att ha lurats till Italien av en traffickingliga. I Sverige var situationen en annan där gick facket in och fråntog letter arbetet i ett lagligt byggföretag. Kommentarerna kring det var många, här en länk till ett sånt kommentarsflöde. Trafficking är förkastligt oavsett om det rör sig om sexhandel eller annat. Jag tror dock att vi kommer få se mer av trafficking om våra fack slår ut seriösa företag. Det är inte någon positiv utveckling för samarbetet inom EU. Vi har en marknad nu, låt oss skörda de goda frukterna av det samarbetet.

När jag var i Skottland så slogs jag av att så mycket av personalen där kom från Östeuropa. De jag pratade med hade kommit för att sommarjobba och eller lära sig språket bättre. Efteråt så kom jag ihåg att mycket av den personal jag mötte i klädbutiker i New York i höstas också kom från Östeuropa. De hade kommit för att arbeta de med, men mer än bara sommarjobb. Jag vill att fler kommer till Sverige och arbetar, det är positivt för oss som bor här och positivt för de som kommer. Om, men facket då? Ja, de får anpassa sig till verkligheten. Antingen så gör de sig attraktiva för nya medlemmar eller så gör de som nu och slår mot nya för att med näbbar, klor och socialism döda initiativ och framsteg.

Jag vill verka för och medverka i att vi i Haninge välkomnar människor som kommer hit för att arbeta, betala skatt och bidraga till vårt samhälle!

Handen, servicemeddelande

För att placera mig på elektroniska kartan bokstavligt talat så lägger jag till mig på bloggkartan.se genom det här inlägget. Så nu är min blogg på kartan i
Handen

onsdag, juli 19, 2006

O-ringen

Besökte O-ringen idag. WOW, vilket grej, hur stort som helst. Massor av husvagnar uppställda på Moheds flygfält, några tält för kommers, utställare och intresseorganisationer. På vägen dit stannade vi till på en camping för att se hur stor beläggningen var; campingen var halvfull och den inne i Bollnäs tom. Söderhamn kommer nog tjäna på O-ringen dock, där var det full rulle när vi var inne och åt lunch. Jag var där med en vän (som är centerpartist), vi servade center-montern med lite gröna äpplen. Folkpartisterna ville däremot inte köpa några orangea apelsiner med hänvisning till att "det kommer ändå inga orienterare in hit". Nu ska sägas att det var en av de på plats som uttryckte det så men stämningen bland alla de partier som satt, ja du läste rätt, satt där var sådan. Jag blir så uppgiven när det saknas drivkraft, de ville inte heller leta sig ut och vara aktiva. Visst centern hade haft en del draghjälp av CUF som var där igår och delade ut Sverige är sjukt och behöver (c)-vitamin plåster, underlägg med mera.

Anledningen att Centerpartiet hade äpplen var att orienterarna inte ville ha godis. OK, målgruppen på plats är lite mer renlevnadsmänniskor än andra målgrupper då måste man taktikanpassa! Det är inte frukten eller godiset som är det centrala bara att man möts över något och talar lite politik.

Andra intresseorg som var där var bl.a. Primärsjukvården i Gävleborgs läns landsting och Skogs- och Träfacket. Landstingen var där för att rekrytera personal (läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter), när jag frågade hur väl de lyckat så hade de åtminstone fått några som ville komma in som sommarjobbare. Ja, de ville mer än att bara synas. Det gladde mig oerhört att de hade ett syfte annat än att synas, annars anser jag att primärvårdens pengar ska användas för sjukvård, här fanns ju ett sådant syfte ändå. Utan personal blir det inte så mycket vård. Skogs- och Träfacket var där och propagerade för att det skulle byggas mer i trä. OK, juste grej men så var det personen som företrädde facket. Skogs- och Trä är ett LO-fack, således går de två procent medlemmarna betalar i fackavgift till viss del till LO som slussar vidare till sossarna. Till råga på allt så bar fackföreträdaren ett rött socialdemokratiskt nyckelband om halsen utanpå den röda T-shirten. Åh, så opolitiskt. Officersförbundet är inte världsbäst, de är till och med ganska kassa på att ta till vara sjöofficerares intressen men de har åtminstone den goda smaken att skilja på partipolitik och fackligt arbete.

tisdag, juli 18, 2006

Unga som gamla politiker


Nya och gamla, unga och äldre, nya äldre politiker. Ja alla som vill mer än bara tycka, alla som vill delta i det politiska arbetet anser jag måste fundera över varför vi har en stat, varför vi har kommuner samt konsekvenser av lagar, regler, skatter och utspel.

Min förra blogpost behandlade till viss del om statens syfte. Åtminstone några av mina tankar därom. Nu har DN en artikel om att unga, mellan 18 och 35, kommer in i kommunpolitiken. Unga tar över politiken och ett politiskt generationsskifte kallar de det. "År 2003 var en femtedel av beslutsfattarna mellan 18 och 35 år. I höstens val kan en fjärdedel av de valbara kandidaterna klassas som unga." Jag vet att även äldre börjar som nya i politiken och jag hävdar att det är kritiskt tänkande och nytänkande som är det viktiga inte ålder. Nu är jag lite partisk men eftersom jag aldrig tillhört något ungdomsförbund (bortse från att jag fanns i SSU:s medlemsregister i tre år, utan att ha sagt ja eller betalat något) så tror jag att fastän ungdomsförbunden ger en god grund för unga att engagera sig politikst så likformar de även. Nytänkande behöver inte komma från en 18-åring med flera år i ett ungdomsförbund utan kan lika gärna komma från en 36-åring eller 63-åring!

Vidare så tar DN upp de kommuner som drygt 30%, samt det parti lockat flest unga. Jaha. Jag anser som framgår ovan att en mer intressant genomgång vore att se, vilka som har kortast tid i partiet innan de tillåtits kandidera. Detta är självfallet sedan upp till väljarna att bedöma om de anser detta vara något positivt eller negativt eller om det faktiskt inte spelar dem någon roll vem som för partiets talan. För utan mer personval är det ju i förstahand partier vi röstar på, partiers åsikter och ska då ålder spela in? Representativiet. Kompetens. Ideologi. Vad väger tyngst?

DN ska granska och kommentera på sitt sätt. Dock vänder jag mig mot otydliga formuleringar som den citerad ovan. För vad är "de valbara kandidaterna"? Är det samtliga på lista, att då alla oavsett ranking kommer driva en hårdför personvalskampanj och då nästan ha lika stora möjligheter att ta sig in? Eller menar DN att det är de kandidater som står så högt på listan som är valbara och att det är dessa med nuvarande partistorleksförhållande i kommunen och utan personvalsinblandning som sedan blir de generationsbrytande fullmäktigeledamöterna? Frågan är obesvarad och ytterst viktig; för är det att anse att kandidaternas ålder är en positiv faktor så är det mycket relevant var på listan de står med dagens personvalssystem.

Vidare så har vi justitieminister Bodströms senaste förslag. Åklagare ska kunna beslagta tillgångar i större utsträckning, dock ska de som befinns oskyldiga kunna få tillbaka sina pengar. Blogge har en sågande post om förslaget ur en liberal synvinkel.

Se vilka som kandiderar för respektve parti till riksdag, landsting och kommun på http://www.val.se/val/val2006/valsedlar/index.html

Vad ska staten göra?

Vad är svenska statens uppgift/syfte? Frågan är självfallet helt enorm; det går ju att tala om detaljer istället. Detaljen svenska statens skyldigheter samt rättigheter för svenska medborgare som befinner i nyss uppkomna konfliktzoner, till exempel. Det har bloggats avsevärt i frågan. Här följer så mina tankar kring evakueringen. Det hörs redan på ordet, evakuering, att det inte är något researrangörer marknadsför som sin grej. Kanske ska de vara världsbäst på det; så att det står Mallorca, 5*-hotell, 100m till strandpromenad, evakuering med inhyrd flyg/båt inom 2 dagar från utbrytande av katastrof. Kanske svenska staten ska sätta in Försvarsmakten att öppna en säker luft-, land- eller sjöväg ut ur farozonen och sedan kanske dessutom hem till Sverige. Ska vi bruka våld för att försäkra att svenska medborgare i andra stater inte utsätts för faror? Ska vi som kollektiv betala om svenska medborgare i andra stater utsätts för faror?

Staten som force-major-reseförsäkring. Jag anser inte att höga skatter per automatik berättigar till hemtransport på statens bekostnad om det inte är därför vi valt att beskatta. Pension är en form utan försäkring som vi valt att finansiera via skatter, hemtransport kanske nästa. För att ta en gammal pensionsslogan i ny stöpning: Gärna medalj men först en rejäl resa hem. Jag tycker att det är bra att utrikesdepartementet gör sitt bästa för att hjälpa svenskar i katastrof-/konfliktzoner, oavsett om det är naturkatastrofer eller väpnade konfliket. Vem som betalar är självfallet en senare fråga, det går dock inte att komma ifrån att inget är gratis så någon måste i slutändan betala, ingen kan dock krävas på pengar av staten för att få akut hjälp. Staten agerar inte heller i vinstsyfte och tar således inte oskäligt betalt, eller. Ska svenska staten agera i Libanon, en fråga i sig, men ska svenska staten det så krävs att vi hyr in flyg, bussar och båtar från lokala aktörer. Är då svenska staten de som bäst kan köpa in dessa tjänster? Den senaste frågan blir egentligen ointressant. Det är ju inte fråga om hur billigt eller bra det blir utan hur fort det blir gjort. Ska det gå fort så måste besluten flyttats från socialdemokraterna i Rosenbad till opolitisk ämbetsmän som med ständig jour står beredda att agera.

Människor i nöd ska hjälpas, både svenska medborgare och andra länders medborgare som befinner sig i Libanon nu. Jättebra om vissa människor hjälps därifrån, bättre om alla som behövde hjälpen också hjälptes, bäst om ingen behövde hjälpen. Hur kan då svenska statens engagemang på bästa sätt, kortsiktigt och långsiktigt, kanaliseras till att bistå de drabbade i Libanon, Israel eller Gaza? Mina korta svar är: diplomati, evakueringshjälp, fredsframtvingande trupp.

Mitt i allt detta några bloggar jag valt att kommentera som inspirerat mig vid detta inlägg: Mocca och Mothugg om det senaste radikala om än liberalt tveksamma förslaget mot hederskulturen. Björn och Per om deras inlägg i den debatt som jag genom ovanstående textmassa vill bidraga till. Jag vill dessutom kommentera Wille när han säger: ”
Var går gränsen? Är det när man är utanför Sveriges gränser? Utanför hemlänet? hemkommunen? Vad gäller på Finlandsbåtar på internationellt vatten, på väg till Sverige? Oavsett var man sätter gränsen för var folk inte ska, och plötsligt ska betala för andras problem, så kan inte jag se att den blir så mycket annat än.. godtycklig.”

Jag delar inte åsikten att VAR folk ska eller inte ska få hjälp bara skulle bli godtyckligt.

Exemplet inom den suveräna staten Sverige så är det endast inrikespolitiska beslut som styr vår indelning i län och kommuner. Det kan aldrig vara någon tvekan för mig som liberal att alla svenska medborgare ska behandlas lika oavsett var de befinner sig inom Sveriges gränser. Exemplet Finlandsfärja så har vår stat tagit det på sig att samarbeta om sjöräddning med andra länder, både genom bilaterala samarbeten med grannländer, samt genom den internationella sjörätt som finns; således vi har åtaganden för ett fartyg i Östersjön oavsett medborgarskapet på de som är ombord, alltså även svenskar (och inte som vårt ordensväsen som inte avskaffats utan bara inte tilldelas svenskar, så fick jag det sagt också) Slutligen exemplet hjälp i katastrofsituationer, helt klart en fråga för godtycke, nationalistisk kultur or what have you. Där men endast där håller jag med om att det är frågan om politikers godtycke.

Slutligen. Politikers godtycke har vi för mycket av i Sverige. Jag är för tydliga lagar så att svenska medborgare vet vad staten Sverige står för och är beredd att stå upp för.

Det samma gäller självfallet det självstyre kommunerna har, där ska kommunpoliktiker (vilket jag aspirera på att bli) skapa tydliga regler så att kommuninvånarna vilka effekter de har att förvänta av inbetalda skattekronor och i slutändan kunna utkräva ansvar av, exempelvis, mig.

måndag, juli 17, 2006

Post- och Inrikes Tidningar

Lärde mig under min tid som handläggare på PRV att Post- och Inrikes Tidningar och lokalpress används för att nå ut med officiella budskap. Det här skriver jag med anledning av DN:s artikel om misstänkta brottslingar som går fria på grund av att polisens delgivningsmän inte lyckats delge de misstänkta innan preskriptionstiden löpt ut. Det är för mig som liberal obegripligt att rättsstaten, denna centrala statliga angelägenhet, inte förmår handlägga en sådan basal sak. Detta är en viktig politisk fråga - förtroende för rättstaten. Frågan är självfallet en riksfråga och inte något jag som aspirerande kommunalpolitiker kan påverka, däremot som folkpartist och medborgare! Misstänkta brottslingar ska gå fria efter friande dom eller nedlagd utredning p.g.a. bristande bevis inte tack vare bristande handläggning.

lördag, juli 15, 2006

MAKTSKIFTE 06

En bild från ett utkast till kampanjmaterial, kryssa Peter Olevik Dunder till kommunfullmäktige i Haninge!

Har nu lagt till det orangea bandet MAKTSKIFTE 06 i övre högra hörnet av bloggen. En tydlig signal om vad jag kämpar för. Utan maktskifte spelar det ingen roll att vi i Alliansen har bra, bättre eller de bästa lösningarna och förslagen, utan maktskifte dalar Sverige. Härnäst ska jag ut och upptäcka museer i Stockholm, det är så lätt att skjuta sådant på framtiden, de ligger ju alltid där. På en pub i Drumnadrochit i Skottland träffade jag en skotte som precis kommit hem från att ha turistat i sin egen hembygd; han hade varit på den nordvästra spetsen av Skottland och njutit av utsikten. JA! Var min första tanke, det är klart att jag ska ta mig i kragen och besöka Stockholms sevärdheter trots att de ligger så nära (20km). Riddarholmskyrkan med mera, here I come.

fredag, juli 14, 2006

Hizbollah och Hamas

Igår uttryckte jag hur fel jag tycker det är att civila skadas när Israel slår mot Hizbollah och Hamas. Tyckande tål som så mycket annat att nyanseras. Johan Norberg, känd liberal, citerade igår torsdag i sin globlog New York Times. Här följer citatet:

In NYT, Thomas Friedman sums it up:

“Israel has evacuated Gaza, and what does Hamas do? It doesn´t put all its energy into building a nest for its young there — a decent state and society, with jobs. Instead, it launches hundreds of rockets into Israel.

The Palestinians could have a state on the West Bank, Gaza and East Jerusalem tomorrow, if they and the Arab League clearly recognized Israel, normalized relations and renounced violence. Anyone who says otherwise doesn´t know Israel today. But those driving Palestinian politics seem determined to destroy Israel in its territory — even if it means destroying themselves in their own territory.”

När jag läser Thomas Friedmans text så upplever jag den som extremt pro Israel; Freidman kan ha helt rätt men för mig känns det helt fel att bara svälja att palestinierna skulle bära hela skulden. Vidare sker våldsamheter i Libanon. Sveriges radio (SR) har några artiklar idag som tar upp skedet i Libanon idag. Nedan ett utdrag från SR, hela texten länkad här samt en annan SR artikel här:

"Men enligt organisationen[Hizbollah]s tv-station al-Manar är Nasrallah fortfarande i livet, och i en telefonintervju som spelades upp för tittarna sade han att nu är det öppet krig på alla nivåer mot Israel.

Nasrallah sade också att ett av de israeliska krigsfartyg som ligger utanför den libanesiska kusten och blockerar landets hamnar har träffats av Hizbollahs raketer och håller på att sjunka. Men enligt israelisk militär har fartyget bara lätta skador.

Hizbollah har också skjutit ett 70-tal raketer mot norra Israel, och minst två personer har dödats."

Att Hizbollah är mot Israel framgår redan av organisationens syfte som ursprungligen var att "Organisationen krävde Israels förgörande och att Libanon skulle bli en islamistisk stat." Terrorstämplade samtidigt som de bedriver välgörenhet; det känns lite som skämtet med "the militant wing of the Salvation Army" i filmen Austin Powers. Organisationen Hamas strider i andra änden av Israel, de är också terrorstämplade och har som långsiktigt mål att utplåna staten Israel. Båda organisationerna har, i likhet med vad Friedman skriver, teoretiskt haft möjlighet att bedriva fredliga och demokratiska verksamheter; och skapa en positiv utveckling i de områden som, vilket inte ska förnekas, ockuperas eller har ockuperats av Israel.

Exempel på olika sätt att motsätta sig en ockupationsmakt kan vara Indien respektive Franska Indokina. Den förra valde en ickevåldslösning medan den senare valde en våldslösning. Den förra staten är en demokrati, den del av Franska Indokina som idag är Vietnam en diktatur. Om Hizbollahs och Hamas våld kommer leda till att områdena de kontrollerar blir diktaturer vet jag inte men. OM inte de som önskar frihet från en ockupationsmakt kan finna fredliga och konstruktiva lösningar tillsammans med ockupationsmakten utan väljer en militär kraftmätning så kommer oskyldiga få lida! Många föredetta kolonier/ockuperade områden har vunnit sin självständighet genom våld, andra genom fredliga lösningar. Det senare är enligt mig att föredra!

Jag förordar att fredsframtvingande styrkor sänds till Libanon och Gaza. Genom att inte kränka Israelisk territorium kan inte Israel invända mot styrkorna som jag tror skulle välkomnas av civilbefolkningen i Libanon och Gaza. Styrkor som kan avväpna terrororganisationerna och skydda befolkningen från Israel.

torsdag, juli 13, 2006

Skattepengar är också pengar

Igår skrevs på SvD om socialdemokraternas tveksamma internrepresentation om 30 000 kronor på Stockholms stads bekostnad, idag rapporterar DN om svartjobbare som dessutom tillskansat sig bidrag och ska krävas på 2 000 000 kronor! DN Ekonomi skrev även om de statliga bolagen som inte har tydliga samhällsuppdrag. Det vill säga, ansvariga politiker har inte givit direktiv till bolagen vad de ska åstadkomma för samhällsnytta samt att bolagen inte redovisar vad de gjort i den utsträckning de ska.

Det kan aldrig bli OK att inte behandla skattepengar med respekt. Skatt har betalats av någon som rimligtvis ska kunna känna sig trygg med att dessa pengar inte förslösas. Ett bra sätt att spendera skattepengar är till exempel bistånd, självfallet rätt sorts bistånd och till rätt instanser. För att kunna lägga en procent av BNP (bruttonationalprodukten) på bistånd krävs hushållning med de offentliga resurserna. Skall biståndet bli stort behövs företag som producerar, anställer och går med vinst.

Demokratiska krafter behöver hjälp på platser som Libanon och Gaza, befolkningen på plats måste också ges möjligheter till utveckling och framsteg; hopp. Det är inte konstruktivt av Israel att skjuta mot civila. Israels rätta att skjuta mot militära mål i självförsvar råder ingen tvekan om men varför beskjuts även civila? Är det för att statuera exempel; en framtida kidnappare ska då inte få folkligt stöd och beskydd? Tveksamt om det fungerar, bombningarna av civilbefolkning under andra världskriget minskade inte civilbefolkningens stöd för de egna. Kidnappare i Sverige har inte folkligt stöd eller beskydd, 2005 det tog ändå från den 17 januari till 3 februari innan Fabian Bengtsson återfanns. Jag tror inte att civila i Libanon eller Gaza blir mindre benägna att sluta upp bakom extremisterna nu. Jag tror fred endast kan nås genom ingripande från världssamfundet genom Förenta nationerna (FN). Första steget är de sändebud generalsekretare Kofi Annan skickar, nästa steg hoppas jag är ett enat säkerhetsråd…

onsdag, juli 12, 2006

Hem ljuva Haninge


Åter i Sverige och Handen. Lägger ut lite bilder från resan. Svarat tillsammans med Magnus Andersson via mail på Lars Anderssons insändare i Ljusnan, hoppas nu att Andersson förstår bättre än att fortsätta. Insändaren följer:


Skärpning Lars Andersson

I sitt svar till oss den 10:e juli menar socialdemokraten Lars Andersson att han inte bedriver skrämselpropaganda kring den borgerliga Alliansen. I nästa mening skriver han att vi föreslår att alla ska betala själva för sin sjukvård. Vi slår därför återigen fast att Allians för Sverige vill ha en offentligt, genom skatter, finansierad sjukvård. Vi är övertygade om att Lars egentligen redan vet det och bara försöker skrämmas, precis som med andra delar i hans insändare. Om inte föreslår vi att Lars läser våra förslag innan han försöker sig på att recensera dem.

Politik och demokrati borde handla om respekt och ärlighet. Det demokratiska samtalet får inte nedvärderas till rena osanningar. Därför är denna debbatväxling för oss härmed avslutad.

PETER OLEVIK DUNDER (fp)
MAGNUS ANDERSSON
Riksdagskandidat (c)

tisdag, juli 11, 2006

Gårdagens i-land

Sitter och skrivet i word för att WLAN:et är dyrt. För övrigt det första WLAN som vi hittat i Skottland. I Sverige så brukar brukar det gå att hitta trådlösa nätverk lite var stans, vissa låsta många öppna. Här i Skottland dröjde det till Edinburgh innan vi kunnat koppla upp oss utan att behöva besöka ett internet-café. Nu har vi istället kunnat strosa på stadens gator, sätta oss ner på ett vanligt trevligt café och dricka kaffe tillsammans istället för att sätta oss i bredd framför varsin datorskärm. Inte för att vi stannat till för dylikt mer än de två blogposter jag gjort, men ändå. För att få in lite omvärldsnyheter så har jag har istället köpt lokala tidningar när vi stannat på förmiddagarna; när vi checkat in här laddade en resesällskapet ner Dagens Nyheter och högläste rubrikerna. Världen utanför vår semesteridyll verkar sig lik, på gott och ont.

Under den veckan i Storbritannien så har olikheter i vardagen här mot Sverige givit sig till känna. Allt från det uppenbara som outdoor-plumbing, d.v.s. avloppsledningar dragna på utsidan av husfasaderna. Till mer osynliga saker som matkulturen. Det är kul att äta Haggis, mince and union pie, squared sausages, dricka lokala ale och skotsk whisky. Men det är svårt att hitta icke-fet och icke-friterad mat samt att hitta den på en restaurang som inte ser ut som engelskt vardagsrum. Det blev lätt för oss i gruppen att enas kring den svenska kulturens förträfflighet, matkulturmässigt, byggnadsmässigt, stadsplaneringsmässigt. Eftersom vi under dagarnas bilresor förutom njutit av naturen debatterad svensk politiks skiljelinjer har kvällarnas enighet varit välkommen. Däremot har vi inte varit överens när vi sett vägarbetare, byggnadsarbetare eller servicepersonal, att många i serviceyrken varit tonåringar har vi dock inte debatterat. Om resan, Skottland, Sverige och i-länders kultur finns mycket att skriva om men det får vänta till senare inlägg.

lördag, juli 08, 2006

Skottlands underbara natur

Det aer helt otroligt, jag blir nog inte helt maett paa naturen haer. Det kaenndes foer en stund idag som om att jag blivit fullmatad och saag paa en fjord med vana oegon men saa helt ploetsligt saa var kaenslan daer igen, naturen haer aer storslagen. Vi faerdades till den lilla orten Applecross genom ett bergspass som var som taget ur Sagan om ringen; sagolikt helt enkelt. Vi har tagit maengder med vackra digitala fotografier men daa internet via mobiltelefon aer saa enormt dyrt utomlands med svenska abonnemang saa aer vi haenvisade till internet cafeer daer det hittills inte varit moejligt att ladda upp naagot. EU kanske ger oss konsumenter baettre tillgaang till mobila tjaenster men aen saa laenge saa aer foerslaget endast foer mobiltelefoni och sms, inte mms eller datatrafik!

torsdag, juli 06, 2006

Inveraray och Afganistan

Senaste telefonkontakten med Sverige meddelades att dagen bjuder paa 35 grader och ingen vind. Haer i Skottland boerjade det bra foer oss och ser hyfsat ut nu men det regnade nyss och luften aer fortfarande tung.

Med en juste Vauxhall Vectra att kryssa oss fram paa de skottska vaegarna har vi tagit oss fraan Glasgow via Inveraray till Oban. Vaegarna aer vaeldigt fina men ack saa krokiga, dessutom goer vaenstertrafiken att den av oss som koert idag stundtals haft svettigt. Naturen aer storslagen, det paaminner baade om Nya Zeeland och om Azorerna. Vi tog naagra riktiga smaavaegar vilket bland annat tagit oss mellan faarhjordar och highland cattle. Vi stannade aeven till vid en helt underbar liten kyrka, tog massor av bilder och njoet.

I bilen har mest lyssnats paa faerddatorn, Johnny Cash och en annan amerikan men aeven lite radio. Paa radion talades om att nu sex britter stupat i Afganistan paa kort tid. I Inveraray tittade vi bland annat paa ett krigsmonument daer minnet av stupade fraan trakten hedrades; jag koepte aeven ett exemplar av the guardian som hade en artikel fraan de brittiska styrkorna daer.

Britterna goer andra uppgifter aen oss svenskar i Afganistan men det aer samma vaerld som vi vill foerbaettra! Narco-terrorister som ansatt britterna varje natt paa senaste tiden goer att de lever och doer under krigslika foerhaallanden. Naesta gaang kanske det aer svenskar. Var i vaerlden dessa svenska kommer befinna sig styr vi till viss del genom politiska beslut; genom att saetta upp svensk trupp i omraaden daer narkotikaligor arbetar foerhindrar vi att deras produkter naar svensk/EU-mark samt att befolkningen paa plats faar chans till ett nytt liv utan odlingar som syftar till att framstaella heroin.

Det kaenns inom mig naer jag taenker paa kollegor, brittiska som svenska, naer nyheter om doedsfall kommer i nyheterna.

onsdag, juli 05, 2006

Rätt och väl utförda tjänster


Den stora frågan om vilka tjänster en kommun ska tillhandahålla blir trots Sveriges grundlagsstadgade kommunala självstyre (RF 1 kap 1 §) till stor del en riksfråga då mycket av den kommunala verksamheten är lagstadgat tvingande för alla kommuner. Förutom vilka tjänster en kommun har att utföra så kan även sättet det görs på ske på olika sätt och med olika resultat både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.

Bengt Westerberg och Kjell-Olof Feldt skrev igår på DN Debatt om hur konkurrensutsättning av offentligt tillhandahållen service förbättrar för brukaren. Bo Rothstein och Paula Blomqvist skrev Välfärdsstatens nya ansikte (ISBN: 91-89483-05-7) där de resonerar kring offentlig service. Jag läste boken förra våren och debattartikeln igår, ämnet är lika aktuellt idag som då. Maktskifte till Allians för Sverige kommer föra debatten till förverkligande med bättre service för oss boende i Sverige som följd.

I förrgår Vik, idag Handen, härnäst Skottland! Väderprognosen ser dock inte så lovande ut för mitt resmål...

tisdag, juli 04, 2006

Partipolitiskt (obunden) i verkligheten

Nicklas Lundblad skriver i Magasinet Neo om en organisation som utger sig för att vara partipolitiskt obunden och som marknadsför en tröja med bokstaven omega och texten alliansfrittsverige.se, Lundblad påpekar att de inte har en skyltdocka som visar upp tröjan och menar att ingen person vill bära den; jag ser med spänning fram emot om motståndare nummer 1 Göran trär den på sin kropp. Organisationens adress är c/o SEKO, ett LO-förbund. Med andra ord en stödorganisation till sossarna. Att samtidigt hävda att de är partipolitiskt obundna blir lite fånigt. Det senaste de lagt ut (2006-07-04) på sin sajt är att Göran fått en tröja av dem, får se om kejsaren själv fattar tycke för sina nya kläder eller om inte han heller vill stödja dem i kampen.

måndag, juli 03, 2006

Röd tråd inte röda glasögon

I en insändare betitlad Alliansen skrämmer i måndagens Ljusnan ondgör sig en Lars B Andersson (socialdemokrat) över Allians för Sverige. Han använder dock inte Allians för Sverige som uttryck och den politik han refererar till är skrämselproganda samt att de slutsatser han drar saknar logik och röd tråd. Jag rekommenderar honom varmt att läsa http://www.valfeber.se/, det är en sajt som försöker "hjälpa regeringspartiet till självdiagnos. Innan valdagen." Det kan väl vara skönt för en skrämd och uppjagad vänsteragitator att i lugn och ro kunna läsa vilka fallgropar att undvika när det är dags att skriva insändare, debattera eller tala med väljarna. Vilken politik går då respektive regeringsalternativ till val på? Mats Johansson tar upp det i en krönika på Allians för Sveriges sajt.

Röd tråd, logik, bygger på att ett påstående som kommer i slutet av en insändare som Anderssons också ska gå att härleda bakgrunden till tidigare i texten. Anderssons insändare ser jag som tecken på att hans parti saknar lösningar och nu vill misskreditera de partier som har förslag till lösningar. Nedan under rubriken Röda glasögon beskriver jag min syn på det faktamässiga Andersson skrivit. Under rubriken Vänsterkartellen beskriver jag min syn på den retorik Andersson använt.

Röda glasögon, konsten att kunna se världen med olika glasögon och sedan bilda sig en uppfattning utifrån en nyanserad bild.

Liberalism och demokrati gör att vi tillåts ha olika uppfattningar och dessutom ge uttryck för dessa. För att jag ska förstå vissa av de argument som kommer från vänsterkanten eller högerkanten så måste jag försöka sätta mig in i deras situation och tankevärld; ta på mig glasögonen genom vilka de ser världen. Jag vet var jag har min bas och det är i individen och friheten, men jag är inte främmande för att analysera och diskutera kollektivet och ofriheten. Att i tanken leka med dessa socialistiska och konservativa tankar som präglar många politiska partier i Sverige, främst i vänsterkartellen, det är på så sätt kan jag få en bättre förståelse för hur de resonerat. Ofta stannar vänsterns tankebanor i att det finns X mängd välstånd i världen, all makt ligger eller bör ligga hos rikspolitikerna och Sveriges territoriella gränser är lika med helheten. Jag hävdar att världen ser annorlunda ut än det sätt vänsterkartellen ser den på. Genom ökad internationellt samarbete och frihandel byggs ytterligare välfärd. Välstånd byggs av människor och staten ska inte med oskäliga skatter, regelverk eller annat bestraffa individer som bidrager till allas vårt ökade välstånd och välfärd. Allians för Sverige är för lägre skatt för låg- och medelinkomsttagare, vilket leder till mer pengar kvar av lönen efter skatt. Mer pengar gör att de som annars tvingats till bidrag för att klara ekonomin gör det på egen lön; samt att de som får mer pengar kan köpa tjänster de annars inte kunnat köpa. De som arbetar belönas av Allians för Sverige istället för att straffas av vänsterkartellen. När mer pengar omsätts i samhället skapas arbetstillfällen. Fler i arbete minskar ytterligare behovet av bidrag från det offentliga och fler bidrager till allas vår välfärd. Andersson skriver istället: rösta på alliansen och få sänkt skatt, med den följden att du i praktiken får mindre över i plånboken. Hur tänker han? En logisk miss.

Här följer ytterligare en kort lektion för Andersson och andra i vänsterkartellen i orsak och verkan: Skatteuttaget från arbetande i Sverige påverkar inte bara arbetstagarnas möjlighet att bestämma över sin egen inkomst, skatteuttaget sker även utöver bruttolönen; avgifter påläggs arbetsgivare. Blir kostnaden för att anställa ytterligare en person större än inkomsterna från att kunna producera mer med ytterligare en anställd då väljer arbetsgivare förmodligen att inte anställa. Finns avsättning på marknaden för ytterligare produkter men det inte är lönsamt att anställa i Sverige väljer samme arbetsgivare kanske att anställa utanför Sveriges gränser och utanför det svenska politiker kan beskatta. Det enda sättet för svenska politiker att beskatta produktion i andra länder är genom tullar och tullar, exempelvis genom att stå utanför EU, begränsar välståndsökning.

Vänsterkartellen, konsten att förminska och förtala motståndaren oemotsagd.

Till att börja med tänker jag vara självkritisk, att benämna Sveriges socialdemokratiska arbetareparti även kallade socialdemokraterna (s), Vänsterpartiet (v) och Miljöpartiet (mp) för Vänsterkartellen är att sätta ett namn på dagens minoritetsregering och dess stödpartier. Partierna i kartellen är inte nöjda med nuvarande samarbete, (s) vill regera ensamma, (v) och (mp) vill ingå i regeringen. I och med att de inte är överens så har de heller inte velat sätta någon etikett på sitt samarbete, således har de lämnat åt utomstående att ge dem en benämning; Vänsterkartellen. De fyra riksdagspartier som nu innan valet sitter i opposition, Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har enats i Allians för Sverige! Andersson hittar på benämningen Reinfeldtska Alliansen samt att han hänvisar till de nya socialdemokraterna inom citationstecken. Att inte använda den fastställda och som jag ser det vedertagna benämningen Allians för Sverige utan istället försöka sig på att byta namn på motståndarna till något illaklingande anser jag vara ett tecken på desperation. Reinfeldtska… för mina tankar mot någon äldre tiders fältherre, ett förgånget samhälle, jag förmodar att associationen är den Andersson önskar. Jag frågar mig om Andersson saknar argument eller om han anser det bättre att genom subtila ordval skapa associationer och spela på känslor?

Citationstecken kring hans egen omskrivning. Allians för Sverige består utav fyra partier, ett av dessa partier är Moderaterna vilka gått ut med att de är det nya partiet för Sveriges arbetare. Varför tala om ”nya socialdemokraterna” när det är ”nya moderaterna” som åsyftas? Frågan är retorisk, självfallet är det bättra att nämna det egna partiet än moderaterna, skriver man moderat tillräckligt många gånger så är det vad läsaren kommer ihåg. Det Andersson syftar på lär vara moderaternas nya inriktning som Sveriges nya arbetareparti, Anderssons eget parti kan enligt mig knappast sägas företräda sin uttalade sub-grupp av svenskar, Sveriges arbetare, då skulle partiet inte driva den arbetarfientliga politik som förs. Jag som folkpartist företräder alla och kämpar för att hela Sverige ska bli ett bättre land, kampen måste föras såväl i Bollnäs som i Handen. Jag förespråkar maktskifte i Sveriges riksdag genom valet den 17 september!

söndag, juli 02, 2006

Värmeböljan är här

Almedalsvecka för många, Skottlandsvecka för mig; på onsdag bär det av. Lördagens maskerad, den tionde i ordningen, förlöpte väl ut om än att deltagarantalet var färre än väntat. Idag söndag har dagen till större delen bestått i att fortsätta att umgås och att börja bada på allvar, sommaren är här! Nu på kvällen när det är svalt ute lämpar det sig äntligen för att se vad som hänt i världen, DN analyserade bland annat nuvarande statsminsterns tal. Nu värms det upp i politiken under en vecka, men sen ska det väl svalna av igen då värmen i luft och vatten ökar? Att vi i Sverige har en retoriskt skicklig statsminister som för en vansinnig politik, det gör mig kallsvettig samtidigt som jag blev lite uppgiven när jag härom dagen läste Erik Hultgrens bloggpost Femminutersdemokratin om varför medborgare röstar på det parti de gör.

Här är min kommentar till Eriks krönika i skånska dagbladet: Toppen att du tar upp debatten Erik! Dock tycker jag varken att det är bra med det systemfel du beskriver i Sverige eller det system du beskriver i Schweiz. Jag är liberal och en viktig rättvisefråga för mig är att alla ska ges en så god grundutbildning att de kan fungera i samhället som medborgare. Det är ju skillnad mellan att vara medborgare och att ha permanent upphållstillstånd. Rösträtten kan i sanning bara vara en rättighet om individen har kunskap att utnyttja den, annars anser jag att det är en röstskyldighet som påtvingas individen av vår svenska samhällsnorm att alla SKA rösta. Har varje individ tillräcklig kunskap krävs bara vilja att utnyttja sin rättighet.
juni 29, 2006 10:52 PM